Godt 1200 sigtet i politiets spiritus- og narkoindsatser

I perioden fra mandag den 2. juli til og med søndag den 29. juli gennemførte politiet landet over en målrettet indsats mod spirituskørsel. Indsatsen var koordineret med Rådet for Sikker Trafiks kampagne Stop Spirituskør-sel.

Ud over kontrol af spirituspåvirkning var der også kontrol af, om førerne var påvirkede af narkotika eller medicin.

I kontrolperioden blev 598 bilister landet over sigtet for spirituskørsel og 667 for kørsel med narko eller medicin i blodet. Hertil kommer 108 trafikulykker, hvor spiritus kan have været en medvirkende årsag til ulykken samt 20 ulykker, hvor føreren mistænkes for kørsel med narko eller medicin i blodet.

I gennemsnit sigtede politiet ca. 466 bilister om måneden for spirituskørsel i 2017 og 211 for narkokørsel. Politiet registrerede ligeledes 118 færdselsuheld pr. måned i 2017, som var relateret til spirituskørsel samt 22 uheld, som var relateret til narkokørsel.

“Set i forhold til landsgennemsnittet pr. måned for sigtelser for spiritus- og narkokørsel i 2017 ærgrer det mig, at antallet af sigtelser ligger så højt i denne kontrolperiode. Til gengæld er jeg glad for, at vi får fjernet disse bilister fra vejene, således de ikke er til fare for andre trafikkanter”, udtaler Christian Berthelsen, politiassistent, Rigspolitiets Nationale Færdselscenter og fortsætter: “Rusmidler og trafik er en rigtig dårlig kombination”.

Der kan over de seneste år konstateres et stort fald i antallet af spiritusbilister fra godt 11.700 sigtede i 2007 til lidt under 6000 i 2017. I samme periode er antallet af spiritusulykker næsten halveret fra knap 2.800 til lidt over 1.400.

Spirituskørsel er et af ti fokusområder i Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan, der har til formål at halvere antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken frem til 2020.

Politiet fortsætter løbende indsatserne mod spiritus- og narkokørsel.

Kayas Pizza box
Noojins boks alm.