Forsvarschefen besøger DANCON på Al Asad Air Base

Forsvarschefen og kontingentchefen Foto: Presseofficer, OIR 9 
Besøg ved det danske kontingent i Irak

Af presseofficer, OIR 9
Seniorsergent B. Pedersen

Søndag formiddag den 31. marts var der touch down for det danske C130 Hercules transportfly på Al Asad Air Base.

Ombord var forsvarschefen general Bjørn Ingemann Bisserup, som havde valgt dagen for et besøg hos DANCON OIR 9. Han var ledsaget af generalmajor Anders Rex, oberst Keld Robert Juul Christensen, oberst Michael Wiggers Hyldgaard samt oberst Jen Hvid Lønborg.

Chefen for DANCON, oberstløjtnant Kim Bo Kristensen, stod klar på landingsbanen for at modtage forsvarschefen samt de andre gæster.

Touch down for det danske C130 Herculesfly
Touch down for det danske C130 Herculesfly

Generalen have anmodet om, at så meget tid som muligt blev anvendt til besøg hos DANCONs forskellige sektioner.

Så efter de formelle briefinger var overstået, gik turen rundt til alle DANCONs enheder. Generalen var meget interesseret i hverdagen og alle blev stillet spørgsmålet: ”Hvordan har I det? Har I nogen problemer?”

Stemningsbilleder fra lejeren  Stemningsbilleder fra lejeren

Stemningsbilleder fra lejeren
Der blev til en del kaffe og mange hyggelige samtaler, inden generalen sidst på dagen desværre måtte forlade Al Asad Air Base igen. Turen gik videre ud til andre danske enheder rundt omkring i verden.

Inden afrejsen havde Forsvarschefen følgende kommentar til alle i DANCON: “Jeg er tilfreds med det jeg har set, og I kan være stolte af den indsats I dagligt yder i denne mission. Forsæt det gode arbejde og pas godt på jer selv”.

DANCON siger mange tak for besøget og ønsker generalen en forsat god rejse.

Billeder:

Presseofficer, OIR 9

Kayas Pizza box
Gaardhøje box 2019