Forældre samler 10.000 kr. sammen til foredrag om børns liv ved skærmen

Foto: Mor, Wicki Cederholm, bestyrelsesmedlem, Martin Holmgaard og institutionsleder, Kristian Skovby Vind træner kreativitet i Mejruphus.

Seks mødre i vuggestue og børnehave i Mejrup har dannet et forældreråd, der brygger kaffe, bager kage, holder fællesspisning, arrangerer overnatning og andre ekstra tilbud og goder.

Mange forældre bekymrer sig over, om deres børn sidder for længe ved skærmene. Men nu er mange fædre og mødre i Mejrup mere trygge. De har nemlig hørt en psykolog og en læge fortælle om, hvad skærme gør ved børn, og hvor grænsen for skærmtid måske skal sættes.

Bag arrangementet står børnehaven og vuggestuen Mejruphus. Men det var ikke personalet, der havde planlagt. Heller ikke daginstitutionens bestyrelse, men derimod et nydannet forældreråd.

I første omgang består forældrerådet af seks mødre, men fædre er også velkomne. De seks var rundt hos butikker, håndværksfirmaer og arbejdspladser i Mejrup for at skaffe sponsorer til arrangementet. Det lykkedes at skaffe 10.000 kr. til aflønning af foredragsholdere, lån af lokaler, kaffe, kage mv.

Forældrerådet klarer det “bløde”

Forældrerådet er et forholdsvis nyt initiativ, men det har allerede stået bag en række arrangementer: Bagning af kager til institutionens fødselsdag, brygning af kaffe til forældreeftermiddage, arbejdslørdag, høstfest, overnatning i institutionen for de store, risengrød til jul, høstfest og andet.

Mejruphus har ligesom andre daginstitutioner en forældrebestyrelse. De fem medlemmer her tager sig af alt det overordnede med økonomi, ansættelse af personale, høringssvar til kommunen, kontakt til politikere osv. Bestyrelsen suppleres nu så af forældrerådet.

– Vi tager os af det mere “bløde”, siger en af mødrene, Wicki Cederholm.

Forældrene hygger sig sammen

Forældreråd har i mange år været brugt i skoleklasser. Her arrangerer de for eksempel udflugter for forældre og børn i fællesskab.

Det er nyt med forældreråd i en daginstitution. Men det passer meget godt i Mejrup, siger bestyrelsesmedlem i Mejruphus Martin Holmgaard.

– Vi har i byen i et stykke tid arbejdet med medborgerskabstanken. Vi får endnu flere bundet tæt sammen med daginstitutionen og nærmiljøet, siger Martin Holmgaard.

Mejruphus omfatter 200 børn i vuggestue og børnehave. Wicki Cederholm tror, at det giver gevinst, at forældrene lærer hinanden bedre at kende ved de arrangementer, som forældrerådet står for.

– Så er det nemmere at indgå en legeaftale. Det hjælper måske også senere, når børnene kommer i skole og bliver unge. Så kender vi hinanden, hvis der er noget, vi skal have talt sammen om, siger Wicki Cederholm.

Martin Holmgaard tvivler på, at ret mange kommer til arbejdsdage alene for at udføre en masse arbejde.

– Det betyder langt mere, at vi kan være med til at gøre en forskel for vores børn og gøre det sammen med en masse forældre og deres børn, så vi skaber gode relationer på tværs af familier, siger Martin Holmgaard

Personalets tid skal ikke stjæles

Nogle af opgaverne, som klares af forældrerådet, er tidligere løst af personalet. Wicki Cederholm siger, at det er spild af de ansattes tid, hvis de skal stå og lave kaffe til et møde.

– Vi vil hellere, at de bruger deres timer sammen med børnene i hverdagen, siger hun.

Alternativet kan være ingenting

Leder Kristian Skovby Vind i Mejruphus siger, at personalet og bestyrelsen skal have evalueret forældrerådets indsats.

– Nogle vil måske sige, at det burde være personalet, der for eksempel overnattede med børnene, men hvis vi holder fast i det, så kan overnatning realistisk set måske ikke lade sig gøre. Forældrerådet overtager ikke vores arbejde, men giver noget ekstra til institutionen, som vi ellers ikke ville få, siger Kristian Skovby Vind.

Kayas Pizza box