For første gang i 37 år flyttes giftig jord væk fra Høfde 42

Dette hegn på Høfde 42 fjernes, når opgravningen i denne uge er overstået, og en ny membran er etableret knap en meter under sandet. Foto: Niels Åge Skovbo

Onsdag den 13. juni flyttede Region Midtjylland 130 tons forurenet jord fra det indkapslede område på Høfde 42 på Harboøre Tange. Det er første gang side 1981, der fjernes større mængder forurenet jord fra giftdepotet. Den forurenede jord skal bruges til to forskellige rensningsforsøg.

Det er de to miljøtekniske firmaer Krüger A/S og Fortum Waste Solutions A/S, der skal bruge de 130 tons forurenet jord. De næste måneder skal de afprøve to rensemetoder i større pilotforsøg.

 

Metoderne kan være løsningen på at fjerne netop pesticid og kviksølv, som i jorden fra Høfde 42. I det ene projekt (Krüger A/S) skal rensning ske gennem opvarmning, mens det andet forsøg (Fortum Waste Solutions A/S) skal rense jorden med væske under tryk.

Membran brydes og giftig jord køres til forsøg

Arbejdet med at bryde membranen ved giftdepotet og grave ned til det meget forurenede jord begyndte tirsdag, men først onsdag den 13. juni kunne den giftige jord fjernes fra depotet på stranden.

Da den giftige jord blev fjernet fra Høfde 42, var det første gang siden 1981, der blev flyttet større mængder forurenet jord væk fra depotet. Dengang fjernede staten ca. 1.200 m3 af den lettilgængelige forurende jord.

 

Fakta om forureningen og MUDP

  • Forureningen ved Høfde 42 skete tilbage i 1950’erne og 60’erne i forbindelse med kemikalievirksomheden Cheminovas udledning af spildevand og deponering af fast affald i klitterne tæt på havet.
  • Giftdepotet på Høfde 42 blev i 2006 indkapslet med en jernspuns, der sikrer Vesterhavet mod udsivning af forurening.
  • I oktober 2017 fik Krüger A/S og Fortum Waste Solutions A/S hhv. godt tre mio. kroner og knap fire mio. kroner fra Miljøstyrelsens MUDP-program 2017 (Miljøteknologisk Udviklings og Demonstrations-Program) som medfinansiering til at afprøve nye metoder til at rense forurenet jord/sand med udgangspunkt i forureningen på Høfde 42.
  • MUDP er et program under Miljø- og Fødevareministeriet, der støtter udvikling, test og demonstration af miljøeffektiv teknologi.
Brinks box
Noojins boks alm.