Folkeskoler mangler lærere med den rette ekspertise

En stor del af landets skoler sætter deres ansatte til at undervise i fag, som lærerne slet ikke er uddannet til.

Det skriver Politiken.

På 226 af de danske folkeskoler forløb en femtedel af lektionerne sidste skoleår således med en lærer ved tavlen, som ikke var uddannet i det pågældende fag.

På nogle af skolerne var dette tilfældet i over halvdelen af timerne, viser tal fra Undervisningsministeriets datavarehus.

Det er ikke tilfredsstillende, mener Mette With Hagensen. Hun er formand for Skole og Forældre – en landsorganisation for skolebestyrelser i folkeskolen.

– Vi mister den garanti, som en linjefagsuddannet lærer er, for at undervisningen er god nok, siger Mette With Hagensen til Politiken.

Nogle steder kan der dog være en god forklaring på, at lærere underviser i fag, som ikke er deres linjefag, påpeger hun.

– I de tilfælde må skolen gøre alt, hvad den kan, for at sikre den næstbedste løsning, så der trods alt stadig er kvalitet i undervisningen.

I 2014 blev det politisk besluttet, at 95 procent af undervisningstimerne i skoleåret 2020/21 skal varetages af undervisere, der er uddannet i de fag, de underviser i. Men mange skoler er altså langt fra mål.

Formanden for Børne- og Undervisningsudvalget i Kommunernes Landsforening (KL), Thomas Gyldal Petersen, påpeger, at små skoler med få lærere kan have særligt svært ved at dække timerne med linjefagslærere.

Det samme gælder skoler i områder, hvor det er svært at rekruttere personale.

– Kommunerne har vidt forskellige forudsætninger.

– Derfor skal man også se på dette på en mere nuanceret måde og ikke bare pege fingre ad de skoler, der kæmper for at leve op til det, som alle skoler skal leve op til – nemlig at levere god undervisning til børnene, siger han til Ritzau.

KL har aftalt at mødes med regeringen for at drøfte målsætningen om de 95 procents linjefagsdækning – og for at justere den, så skoler og kommuner får bedre mulighed for at lykkes.

KL mener, at problemet blandt andet skal løses ved at opkvalificere lærerne. Men samtidig skal det sikres, at man ikke visse steder tømmer skoler for lærere og indsætter vikarer, mens lærerne får mere uddannelse.

Desuden vil KL være meget opmærksom på, at mindre skoler ikke tvinges til at lukke, fordi de ikke kan leve op til målsætningen om linjefagsdækning.

Selv om en del skoler er langt fra den politiske målsætning, går udviklingen ifølge Politiken overordnet set den rigtige vej.

Sidste skoleår foregik 86,7 procent af undervisningen i folkeskolen med en lærer, der var uddannet inden for faget.

I skoleåret 2012/13 gjaldt dette 79,6 procent af undervisningen.

/ritzau/

Kayas Pizza box