Flere samtaler om selvmord på BørneTelefonen

28.4.2019 06:00:00 | Børns Vilkår
På blot fem år er antallet af samtaler om selvmordsforsøg og selvmordstanker på BørneTelefonen næsten fordoblet. Det viser nye årstal fra Børns Vilkår.

3.084 gange i 2018 var BørneTelefonen i kontakt med et barn, der havde tanker eller planer om at tage livet af sig selv. Det svarer til mere end otte samtaler om dagen. Det er en markant stigning siden 2013, hvor det antal kun var cirka halvt så højt.

“Det er en dybt bekymrende udvikling, at så mange børn og unge har så ondt i livet, at de har tanker om selvmord. Tallene vidner om, at alt for mange børn og unge mistrives psykisk og får ikke den nødvendige hjælp,” siger direktør i Børns Vilkår, Rasmus Kjeldahl.

Når børnene kontakter BørneTelefonen om selvmordstanker fortæller de om at være ensomme, føle sig udenfor og blive mobbet. Om ikke at føle sig gode nok, ikke at kunne leve op til deres forældres forventninger, ikke at føle sig elsket og at have lavt selvværd. Desuden er der på de fem år sket en stigning i henvendelser på BørneTelefonen fra både drenge samt yngre børn mellem 10-12 år.

“For alle børnene på tværs af køn og alder gælder, at forsøg på selvmord kan være et fortvivlet råb om hjælp i en uoverskuelig situation. De føler sig afmægtige og rådvilde, fordi de ikke kan se en vej ud af deres alt for tunge problemer,” fortæller Rasmus Kjeldahl.

Psykisk mistrivsel blandt børn og unge er generelt et voksende problem. Tre gange så mange børn og unge mellem 0-18 år får diagnosen angst eller depression som for 10 år siden, og på bare otte år er der sket en stigning i 15-åriges psykiske mistrivsel på 50 procent.

“Vi er nødt til at iværksætte en bred national strategi, der vender udviklingen, forebygger og sikrer hjælp til børnene. For eksempel er der behov for flere kloge hænder i daginstitutionerne. Små børns tryghed er afgørende for at forebygge psykisk mistrivsel senere hen,” siger Rasmus Kjeldahl.

Fakta

I årene 2013-2018 har der været mere end 13.000 rådgivningssamtaler med børn og unge på Børns Vilkårs BørneTelefon om selvmordstanker og selvmordsforsøg. I 2013 var der 1.628 samtaler om selvmordsforsøg og selvmordstanker. I 2018 var der 3.084 samtaler om emnet. Andelen af samtaler ud fra det totale antal samtaler har været nogenlunde jævn.
Samtalerne på BørneTelefonen om selvmordstanker og selvmordsforsøg fylder mest hos de unge fra 16 år og opefter. De udgør 11,6 procent af samtalerne med de 16-17-årige og 10 procent af samtalerne med de unge på 18 år eller derover. Der ses også en væsentlig stigning i antallet af henvendelser fra de helt unge børn i aldersgruppen 10-12 år. Antallet af henvendelser om emnet blandt denne aldersgruppe er steget fra 127 (1,8 procent) i 2013 til 324 samtaler (3,7 procent) i 2018.
Der ses en tendens til, at antallet af drenge, der henvender sig om selvmordstanker/selvmordsforsøg, er stigende fra 143 (2,7 procent) i 2013 til 373 (4,1 procent) i 2018.

Kayas Pizza box