Flere danskere går til fysioterapeut

På 10 år er antallet af danskere som går til fysioterapeut med tilskud fra det offentlige steget. De største stigninger har fundet sted blandt de ældre, men også blandt yngre og midaldrende danskere har der været vækst.

Antallet af personer, som modtager ydelser fra en fysioterapeut efter henvisning fra en læge og med tilskud fra sygesikringen, er siden 2008 steget fra 371.000 til 467.000 i 2017 svarende til en stigning på 26 pct. I samme periode er befolkningen som helhed vokset med 5 pct.

Dette svarer til, at 8,1 pct. af den danske befolkning i 2017 var til fysioterapeut, mens det i 2008 var tale om 6,8 pct.

Det er især personer over 60 år, som trækker statistikken i en opadgående retning. Således steg antallet af modtagere af fysioterapi i denne gruppe fra 117.000 i 2008 til 180.000 i 2017 svarende til en stigning på 54 pct. Stigningen betyder, at 13 pct. af danskerne over 60 år i 2017 modtog en fysioterapeuts ydelser. I 2008 var det blot 9 pct.

“De sidste 10 år er der kommet flere danskere over 60 år, samtidig med at andelen af gruppen som modtager fysioterapi er steget. Her er altså tale om en udvikling, som er mere end blot demografisk,” forklarer fuldmægtig ved Danmarks Statistik Susanne Brondbjerg:

“En stigende tendens i brug af fysioterapi har også fundet sted blandt unge og midaldrende, dog mindre markant end den, som vi ser blandt de ældre.”

Modtagere af en fysioterapeuts ydelser, faktiske talfysio1Kilde: Danmarks Statistik, www.statistikbanken.dk/SYGPS (Fysioterapi 51)
Anm: Tallene dækker kun fysioterapi med henvisning fra praktiserende læge og med delvist tilskud fra sygesikringen. Personer, som betaler egen fysioterapi uden tilskud, og personer som modtager fysioterapi vederlagsfrit, indgår ikke.

Den gennemsnitlige patient går til fysioterapi ni gange årligt

Den gennemsnitlige modtager af fysioterapi går til fysioterapi ni gange på et år. Dette kan både være ved deltagelse på hold eller som individuel behandling. Den gennemsnitlige patients antal af kontakter har ligget konstant siden 2008, hvor modtagerne også havde ni kontakter årligt.

Antallet af kontakter, som patienterne har med fysioterapeuten, stiger med alderen. De unge 0-19-årige har knap fem kontakter pr. patient, mens de 30-59-årige har otte kontakter og endelig topper de over 60-årige listen med knap 11 kontakter pr. patient I 2017.

Kvinder går oftere til fysioterapeuten end mænd

Der er også forskel på mænd og kvinders brug af fysioterapi. 295.000 kvinder lagde vejen forbi fysioterapeuten i 2017, hvilket svarer til 10 pct. af alle danske kvinder. Mændene benyttede sig i mindre grad af fysioterapi med 172.000 modtagere af ydelser, hvilket svarer til 6 pct. af alle mænd.

Det er kvinder over 60 år, som er mest tilbøjelige til at lægge vejen forbi en fysioterapeut. Her var 117.000 modtagere af fysioterapi i 2017 svarende til 15 pct. af alle kvinder over 60 år. For mændenes vedkommende var der i 2017 63.000 modtagere af fysioterapi, svarende til 9 pct. af alle danske mænd over 60 år.

Personer over 60 år som modtager fysioterapi. 2008-2017
fysio2Kilde: Danmarks Statistik, www.statistikbanken.dk/SYGPS (Fysioterapi 51)

FAKTA: Fysioterapi med tilskud fra det offentlige

  • Fysioterapi er behandlingsmetoder, som søger at forebygge eller behandle lidelser i kroppen og retter sig b. la. mod muskler, led og nervesystemet og kan foregå på hold eller som individuel behandling.
  • Fysioterapi er en del af det offentliges tilbud om behandling og borgere kan derfor få tilskud til fysioterapi behandling, hvis de har henvisning fra en læge.
  • Tilskuddet dækker knap 40 pct. af fysioterapeutens honorar og foregår hos fysioterapeut i praksissektoren og i kommunen.
  • Personer med varige lidelser kan få tilbud om gratis fysioterapi (vederlagsfri fysioterapi). Denne patientgruppe er ikke en del af denne opgørelse, men kan findes i statistikbanken i gruppen “fysioterapi 62” og “vederlagsfri ridefysioterapi”.

Kilde: Sundhed.dk

Kayas Pizza box
Kayas Pizza box