FINALE PÅ SAMARBEJDE OM FREMTIDENS ARBEJDSKRAFT

HTX-studerende finder løsninger på lokale virksomheders udfordringer i samarbejdsprojektet ”Boomerang”, som motiverer til iværksætteri og skaber relationer til virksomhederne allerede i gymnasietiden. De tre bedste idéer vinder pengepræmier den 10. januar.

PRESSEMEDDELELSE FRA UCH HOLSTEBRO:

– Entreprenørbranchen er helt afhængig af at kunne tiltrække fagligt dygtige og engagerede medarbejdere. Vi vil gerne medvirke til at øge unge menneskers kendskab til de mange forskellige karrieremuligheder, der er i et firma som Kaj Bech A/S.

Det fastslår Lars Ole Rugtved, teamchef park & it hos Kaj Bech A/S.

Sammen med OfficeFit ApS, Grue & Hornstrup A/S, Iværksætterhuset Nupark og Erhvervs- og turismeenheden ved Holstebro Kommune har Kaj Bech A/S indledt et innovativt samarbejde med studerende fra Holstebro Tekniske Gymnasium på UCH. Et samarbejde hvor virksomhederne præsenterer aktuelle udfordringer, som de studerende finder løsninger på.

Boomerang er navnet på samarbejdet og har til formål at sikre en relation mellem de unge på htx og lokale virksomheder allerede i deres gymnasietid. En relation og et netværk de måske kan bygge videre på under deres videre uddannelse.

De lokale virksomheder er begejstrede og går med stort engagement ind i projektet, som også motiverer de unge til iværksætteri. Det er tanken, at Boomerang bliver en årlig aktivitet på erhvervsgymnasierne og vil være med til at åbne de unges øjne for de mange karrieremuligheder, der findes på Holstebro-egnen. Boomerang kan være med til at trække flere unge tilbage til lokalområdet efter endt uddannelse.

På Holstebro Tekniske Gymnasium bruger de studerende teknologi-timerne til at finde løsninger på virksomhedernes problemstillinger.

Fra Kaj Bech A/S understreger Lars Ole Rugtved, at Boomerang rammer plet. Han siger:

– Åben og fordomsfri dialog med elever, vejledere og virksomheder giver et frisk pust af ungdommeligt gå-på-mod, som alle organisationer kan have glæde af. Vi håber også at øge forgreningen i elevernes netværk og medvirke til at nedbryde barrierer mellem uddannelsernes indhold og virksomhedernes behov. Vi synes, at deltagelse i projektet rammer plet på mange måder.

Også hos Holstebro Kommune, Enheden for Erhverv og Turisme, er der begejstring for projektet. Susanne Toftegaard, chef for enheden, siger:

– I Holstebro Kommune arbejder vi målrettet med udvikling og vækst. Vi ønsker at fremme iværksætteri og innovation også i uddannelserne lokalt. Det er vigtigt, vi sammen tidligt spotter iværksætter-talenterne og klæder dem på til i fremtiden at blive selvstændige. Det er årsagen til, at vi medvirker aktivt i projektet på HTX.

Susanne Toftegaard tilføjer:

– Betydningen og effekten af vores deltagelse i projektet er, at der bliver sat lys på turismen i Holstebro Kommune. Vi ansporer de studerende til at tænke i nye oplevelser og løsninger inden for turisme. Indirekte får vi ligeledes mulighed for at præsentere potentialet for beskæftigelse og udvikling inden for turisme og oplevelsesøkonomi.

Iværksættervirksomheden, OfficeFit ApS ser Boomerang som et vigtigt skridt i retning af at styrke lokalt iværksættermiljø. Allan Hedegaard, direktør, understreger vigtigheden af tidligt at engagere de unge. Han siger:

– Som iværksættervirksomhed i Holstebro Kommune sætter OfficeFit en stor ære i at kunne medvirke til at skabe en lokal iværksætterkultur, så der over tid kan skabes et miljø, som understøtter udvikling af lokale virksomheder – også gerne virksomheder, som tænker nationalt og internationalt. Det forudsætter, at vi sår nogle frø allerede i uddannelsessystemet. Men også, at det etablerede erhvervsliv støtter op om processen. På sigt vil vi opnå en win-win-effekt, for de lokale virksomheder har i høj grad interesse i, at der opstår et veludviklet iværksættermiljø med stor variation i brancher, kompetencer og udsyn. Det gør det attraktivt at etablere virksomhed lokalt, og det er lettere at tiltrække ny arbejdskraft, når der er stort udbud af spændende virksomheder, som efterspørger mange forskelligartede kompetencer.

Konkret om udfordringerne hos OfficeFit siger Allan Hedegaard:

– Som virksomhed i en relativt ny niche, har OfficeFit behov for sparring, innovation og løsninger, som er tilpasset forskellige kunde-segmenter. Her kan samarbejdet med de unge studerende være et værdifuldt input i forhold til vore bestræbelser på at kunne tilbyde bl.a. undervisningsinstitutioner løsninger, som er både billige, praktiske og anvendelige.

Finale i Nupark

Den 10. januar 2018 afsluttes første udgave af Boomerang (2. semester 2017) med en finale i Nupark.

Borgmester H. C. Østerby sætter finalen i gang kl. 12.30, og så dyster de seks finalister til cirka kl.
15.00 om tre hovedpræmier. Det sker med godt 150 klassekammerater på tilskuerpladserne i
auditoriet hos Nupark Innovation A/S.

Et dommerpanel bestående af en række markante personer fra erhvervslivet i Nordvestjylland udgør dommerpanelet og bedømmer semifinalisterne og deres produktidé.

Nupark Innovation A/S sponsorerer præmierne, som er på hhv. 10.000, 5000 og 2000 kroner tilfalder de tre bedste idéer og overrækkes af administrerende direktør for Nupark Innovation, Peter Petersen.

Dommerpanelet:
Karsten Søndertoft, rektor, HTX, Uddannelsecenter Holstebro/UCH
Peter Petersen, adm. direktør, Nupark Innovation, Holstebro
Bolette Van Ingen Bro, ejer og adm. direktør, Navigators, Holstebro
Peter Pasgaard, konsulent, STARTVÆKST, Holstebro
Samt i hver case en repræsentant fra hver af de fire deltagende virksomheder:
Kaj Bech A/S, Lars Ole Rugtved, teamchef park & it.
OfficeFit ApS, Allan Hedegaard, direktør.
Grue & Hornstrup ApS, Jesper Bergenhammer Jensen, bestyrelsesformand.
Holstebro Kommune/Turismeenheden, Susanne Toftegaard, chef

Kayas Pizza box