Erstatninger for 1,1 milliard i Region Midtjylland

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) tilkendte sidste år godtgørelser og erstatninger for i alt 4,3 mia. kr. i arbejdsskadesager. Det er blandt andet kommet 3.700 borgere i Region Midtjylland til gode.

Værdien af de tilkendte erstatninger i Region Midtjylland alene svarer til et samlet beløb på 1,1 mia. kr. Beløbet dækker over godtgørelser og erstatninger i sager, hvor en borger er kommet til skade eller er blevet syg som følge af sit arbejde.

 ”Det er afgørende, at man kan gå trygt på arbejde og regne med, at der bliver taget hånd om én, hvis man kommer til skade. Man skal huske, at der bag hver eneste afgørelse er et menneske, der kommet til skade,” udtaler Anne Kristine Axelsson, direktør for AES.

De samlede erstatningsudgifter i hele landet var i 2018 på 4,3 milliarder. Det kan man læse i AES’ årsstatistik for 2018, som netop er udkommet.

Statistikken viser udviklingen på arbejdsskadeområdet i perioden fra 2012 til 2018 med nøgletal i tabeller og en kort sammenfatning af de overordnede tendenser.

Anne Kristine Axelsson fortsætter: ”Vi arbejder fortsat på at nedbringe sagsbehandlingstiden og derved forbedre kundeoplevelsen. Vores tal viser, at vi er på rette vej”.

Du kan læse mere i AES’ årsstatistik for 2018 her.

Andre nyheder fra statistikken:

  • Der blev i 2018 anmeldt omkring 16.500 sager med nye arbejdsulykker
  • Anerkendelsesprocenten for ulykker er steget fra 51 procent i 2016 til næsten 65 procent i 2018
  • Der blev i 2018 anmeldt omkring 16.000 erhvervssygdomme
  • Der blev i 2018 anmeldt ca. 3.900 psykiske erhvervssygdomme – tallet er faldet for tredje år i træk
  • Da antallet af anmeldelser toppede i 2014 og 2015 blev der anmeldt ca. 5.500 psykiske erhvervssygdomme om året
  • I 2017 afgjorde AES 5.000 gamle sager om tab af erhvervsevne. Erstatningsudgifterne i 2017 endte derfor på 5 milliarder kroner, hvilket er rekord

ATP

 

Kayas Pizza box