Erhverv og Turisme har succes med at sende studerende og ledige videre i job

Kristina Englev og Vibeke Lønne

Enheden for Erhverv og Turisme i Holstebro Kommune tager et socialt ansvar og stiller hvert år en studiepraktikplads til rådighed for serviceøkonomstuderende på Erhvervsakademi MidtVest.

Praktikopholdet er et led i de studerendes uddannelse og tager udgangspunkt i deres læringsmål og interesser for jobopgaver. I løbet af den tre måneders lange praktikperiode får de studerende mulighed for at afprøve sig på arbejdsmarkedet og opnår kendskab til turismebranchen.

De studerende løser opgaver, som ellers ikke var blevet løst. For eksempel afholdt de to studerende, som var i praktik på turistbureauet i sommeren 2018, en tegnekonkurrence for børn i forbindelse med decentral turistinformation på Det Gamle Rådhus i Holstebro. Derudover er de behjælpelige med at servicere turisterne og tage fra på bureauet, når der er travlt i sommerperioden.

I år det Vibeke Lønne, der kommer i praktik på turistbureauet. Hun har tidligere været pædagog-studerende, men skiftede studie. Hendes personlige interesse for børn og børnefamilier, vil hun arbejde med i praktikforløbet. Hun vil bl.a. udvikle nye markedsføringsinitiativer overfor børnefamilier.

”Da jeg så praktikopslaget fra Holstebro Turistbureau, var jeg ikke i tvivl om, at hér ville jeg gerne i praktik. Turisme er den vej, jeg gerne vil gå, og nu glæder jeg mig til at være med til at synliggøre oplevelser for børnefamilier og give dem gode idéer til, hvad de skal opleve i deres ferie.

Virksomhedspraktik virker

Foruden studiepraktikanter har Enheden for Erhverv og Turisme haft stor succes med at have ledige i virksomhedspraktik og løntilskud. Langt de fleste arbejdssøgende har fået job andetsteds inden eller lige efter praktikopholdet. Mange i ordinære job hos private virksomheder og et par stykker i elevstillinger. Resten har fået afklaring på, hvad de vil i fremtiden samt hvilken type job, de vil søge.

”Vi er glade for, at vi kan bidrage til at give de studerende og ledige fodfæste i ordinære jobs. Vi har en god statistik for at få dem godt videre, og det er vi naturligvis stolte af”, fortæller Susanne Toftegaard Hansen, der er erhvervs- og turismechef i Holstebro Kommune.

Et glimrende eksempel er Kristina Englev, der i efteråret 2018 startede i løntilskud hos Enheden. Her arbejdede hun bl.a. med produktudvikling, analyser og dataindsamling samt aktørinvolvering og erhvervsfremme, herunder planlægning af salgscamp. Da en ledig stilling som projektleder i det nyoprettede vækstprojekt Thorsminde-Thyborøn ved Lemvig Kommune blev slået op – søgte og fik Kristina det efter at have været til samtale på lige fod med andre jobsøgende. Gennem sit praktikophold havde hun fået et godt indblik i, hvad det vil sige at arbejde med turisme i Vestjylland.

Brinks box
Noojins boks alm.