ELEVER FÅR EKSTRA SKOLEBUSSER FRA TREKANTEN

250 børn fra 0.-4. klasse skal hver dag fragte sig fra Trekantsområdet i den vestlige del af Holstebro til Rolf Krake Skolen og Sønderlandsskolen i andre dele af byen.

Udvalget for Børn og Unge indsætter nu to ekstra skolebusser og giver samtidig eleverne i 4. klasse og 46 elever i sprogklasserne på de to skoler mulighed for at tage med bussen i skole og hjem igen, når skoledagen er omme – eller kl. 15.45 for de børn, der går i SFH.

Efter de første uger af skoleåret er meldingen fra elever, forældre og skolerne, at der har været stor efterspørgsel på busserne. Derfor har Udvalget for Børn og Unge valgt at indsætte ekstra busser på ruterne 285A og 285B, der kører de 2-3 km til henholdsvis Rolf Krake Skolen og Sønderlandsskolen.

De ekstra busser er sat ind fra uge 36.

Den ekstra kapacitet giver plads til omkring 80 nye skolebuspassagerer, der går i 4. klasse og sprogklasserne. Eleverne i sprogklasserne på Rolf Krake Skolen har tidligere fået udleveret buskort til bybusserne, men de får nu mulighed for at kunne tage med skolebussen, der kører direkte fra Trekantsområdet til skolen – og tilbage igen.

Eleverne skal ikke bruge buskort til skolebusserne.

Se køreplanerne for skolebusserne her

Brinks box
Gaardhøje box 2019