Det lønner sig, når vi klæder hinanden på til opgaven

”… Hvis vi tænker på alle dem, som vi har udsendt, og at ca. 10 % kommer hjem med noget, så bliver det jo til mange veteraner, der skal have hjælp…”, lyder det fra souschef på Soldaterhjemmet Niels Troelsen. Niels har i 3 år arbejdet med veteraner og fortæller her om samarbejdet med Holstebro Kommune.

En håndholdt indsats

Soldaterhjemmet er helt tilbage fra en tid, hvor kasernen stort set var eneste nabo. Bygningerne har siden 1950’erne blandt andet fungeret som et værested med aktiviteter, mad og butik for de mange værnepligtige soldater. I 2012 byggede man ‘Soldaterrekreation’, 4 lejligheder, som ligger i tilknytning til Soldaterhjemmet. Der kan veteraner bo som et midlertidigt botilbud i op til 12 måneder, hvis de står med behov for en håndholdt indsats i hverdagen.

‘Soldaterrekreationen eksisterer, fordi der er et grundlag, og behovet er derude. Hvis vi tænker på alle dem, som vi har udsendt, og at ca. 10 % kommer hjem med noget, så bliver det jo til mange veteraner, der skal have hjælp i et eller andet omfang – og tilmed er der gået mange år, hvor der slet ikke var fokus på dem. Det er blevet opgraderet. Men vi må ikke bare sætte os ned og tænke, at nu har vi gjort noget’, siger souschef Niels Troelsen, som har arbejdet på Soldaterhjemmet siden 2016. Niels tager sig af de veteraner, som bor fast i Soldaterrekreation. Arbejdet går med alt fra at gå en tur og tage en snak med dem til at følge dem til møder ved psykologen eller PTSD-klinikken.

Niels fortæller også, at han jævnligt følger veteranerne til møder i Jobcentret. Han har desuden fulgt 2 veteraner, efter at de er flyttet i egen bolig – en af gangene som følge af, at han i samarbejde med kommunen fik etableret en §85-ordning, hvilket vil sige, at han i en periode kunne fungere som en støttekontaktperson, efter at veteranen var flyttet fra Soldaterrekreation.

En finger på pulsen og et samarbejde på tværs

I september 2018 ansatte Jobcentret en veterankoordinator, Alexander Didriksen, og Niels fortæller: ‘Det har øget samarbejdet med kommunen. Jeg bruger Alexander rigtig meget – blandt andet når der er plads til en ny i Soldaterrekreation. Så tager jeg fat i ham og spørger, om han har nogle veteraner, som han tænker, der er egnet. For han møder dem jo både derovre og derude. Han er en, de har tiltro til, for han har også været udsendt af Forsvaret, og han kender også det kommunale system. Det kan også bare være at tage en snak med ham om, hvad der foregår derude. Han har en finger på pulsen. Han er desuden en indgang for os til kommunen. Jeg kan henvise veteranerne til ham, når de skal have hjælp til at finde rundt i det kommunale system’.

Der er også blevet etableret et mødeforum med folk, der arbejder med veteraner. Fra kommunen sidder der ansatte fra Jobcentret og Socialafdelingen. Niels fortæller: ‘Vi kan fra Soldaterhjemmet byde ind med rigtig mange ting, fordi vi har det brede spektrum af både soldater og veteraner, og vi har masser af erfaring med dem. Til en start var der for eksempel medarbejdere på Jobcentret, der ikke kendte noget til KFUMs Soldaterhjem og Soldaterrekreation’, fortæller han og fortsætter, ‘Jeg synes, at man i kommunen er meget lydhør i forhold til, hvad vi siger. Det handler om videndeling. Det er jo klart, at en socialrådgiver ikke nødvendigvis ved, hvad det sker i hovedet på en soldat, der kommer hjem fra en udsendelse. Det kan man ikke forvente’, slutter han.

Niels fortæller, at han også selv bruger møderne til at hente viden, som han kan bruge til at forberede veteranerne på, hvad der sker, når de skal på Jobcentret. Det kan eksempelvis også være at få en forståelse for, hvorfor man ikke kan gøre det, som veteranerne ønsker – som Niels siger ‘Så har vi noget, vi kan forholde os til, og som jeg kan forklare dem. Det kan være med til at gøre møderne mellem veteranerne og Jobcentret mere gelinde. Og det lønner sig 220%, hvis vi kan klæde hinanden på til opgaven’.

Kayas Pizza box
Noojins boks alm.