Det bliver lettere at skyde problemulve

Ingen ny forvaltningsplan for ulve kunne skabe enighed blandt de involverede parter.

Den nuværende plan så dagens lys, da der var fundet en død ulv i Danmark.

Fra 2014 er der set ynglende ulve i Danmark og fra mange sider var der ønsket en ny forvaltningsplan for ulve.

Vildtforvaltningsrådet, der skulle rådgive miljø og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen, har ikke kunnet nå til enighed mellem de forskellige organisationer.

Den nugældende plan bliver tilført en skærpelse, der gør det lettere at skyde problemulve.

Problemulve er dem, der angriber dyr og ikke er sky for mennesker.

Kayas Pizza box
Kayas Pizza box