De seks kriterier for at have en sommerfuglevenlig have

Giv plads til sommerfugle i haven

Drop giften i haven og plant nektarrige blomster. Det er blandt de seks kriterier, som din have skal leve op til for at blive et egnet levested for sommerfugle.

Sommerfuglene er en fryd for øjet, en vigtig del af fødekæden og sammen med bierne de vigtigste bestøvere af vilde planter. Men over halvdelen af de danske sommerfuglearter er truede, fordi opdyrkning eller tilplantning har ødelagt deres levesteder. Sommerfuglehaver kan ikke erstatte de vilde levesteder, men give sommerfuglene et vigtigt helle.

Nedenfor kan du se, om din have lever op til de seks kriterier for en sommerfuglevenlig have.

1. Drop giften

Sprøjtegift er medvirkende årsag til, at bestanden af sommerfuglearter er faldende. Insektgifte er også giftige for sommerfugle, og plantegifte kan fjerne både de voksne sommerfugles fødeplanter og larvernes værtsplanter.

2. Drop gødningen

Mange sommerfugle foretrækker planter, der trives bedst på næringsfattig jord. Når vegetationen bliver for tæt, selv efter en lille mængde gødning, vil mange sommerfuglearter forvinde.

3. Plant blomster til sommerfuglene

Nogle sommerfuglearter dukker op i marts, mens andre først kommer på besøg senere på sæsonen. Derfor: Plant forskellige nektarrige blomster, som blomstrer på forskellige tidspunkter.

Til foråret: Aftenstjerne, blodribs, engkarse, syren og hyacint.

Sommer og sensommer: Blåhat, dild, baldrian, lavendel, marguerit.

Efterår: Djævelsbid, sankthansurt.

Læs mere om sommerfuglevenlige planter.

4. Plant føde til larverne

Hjælp sommerfuglene med at finde gode ynglesteder og forhold for laverne:

• Plant et tørstetræ til citronsommerfuglens larver.
• Lad et område stå med brændenælder til larverne fra Nældens takvinge, Admiral og Dagpåfugleøje.
• Lad et område med tidsler stå.
• Dyrk lidt kål til kålsommerfuglens larver.
• Lad mælkebøtter og smørblomster stå i græsplænen.

5. Lad græsset gro

Lad noget af din græsplæne vokse sig langt, så sommerfuglene kan lægge æg her.

6. Lav vinterly

Nogle af vores mest genkendelige sommerfugle som Nældens takvinge og Dagpåfugleøje overvintrer i skjul som carporte, udhuse og særligt brændestabler. Gør det nemmere for sommerfuglene at finde vinterly til deres lange søvn ved at tilbyde gemmesteder.

 

 

 

 

Danmarks Naturfredningsforening

Billedresultat for Landsforeningen Praktisk Økologi

Billedresultat for giftfrihave

 

Kayas Pizza box