Dannebrog fejret

Dannebrog fejret
Valdemarsdag
Estandartkommando fra panserbataljonen
Regimentet fejrede Valdemarsdag i samarbejde med Holstebro by. Dagen er flagets dag, og en markering af vores smukke dannebrog.
15-06-2017 – kl. 17:00

Af Presse og informationsofficer
kaptajn B.S. Villsen

Regimentet fejrede i samarbejde med byen Valdemarsdag med march gennem gågaden, samt en smuk højtidelighed i Holstebro kirke. Dagen er flagets dag, og hvis der skal overrækkes nye faner bliver det gjort på Valdemarsdag. Det er Danmarks-Samfundet der landet over står for arrangementet. Jydske Dragonregiment bidrog med musikere fra Prinsens Musikkorps, og et estandartkommando. Regimentets estandart er vigtig i forbindelse med begivenheden, da den repræsenterer garnisonen. Estandarten blev på dagen ført af soldater fra panserbataljonen.

Læs mere om Valdemarsdag her
Læs mere om Danmarks samfundet her

Valdemarsdag

Valdemarsdag

 

 

Kayas Pizza box
Gaardhøje box 2019

Be the first to comment

Leave a Reply