Danmark Færre benytter sig af tilbud om efteruddannelse

I år er antallet, der tager et AMU-kursus, faldet med 2,3 procent i forhold til året før. Ligeledes benytter færre sig af AVU-kurser, hvor der undervises i dansk og matematik på blandt andet 10.-klasseniveau.

Det viser et regeringsnotat, som Jyllands-Posten er i besiddelse af.

Udviklingen går stik imod målene i trepartsaftalen mellem regeringen, lønmodtagerne og arbejdsgiverne. Den skal få flere danskere til at uddanne sig hele livet.

Undervisningsministeriet har fastslået, at aftalen i sidste ende vil blive målt på, om tilbud om efteruddannelse “bliver anvendt af flere”.

Men lige nu går det altså den modsatte vej for AMU- og AVU-kurser.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) mener, at det er for tidligt at vurdere effekten af trepartsaftalen.

– Men det er klart, at hvis kurven om et år bliver ved med at gå den forkerte vej, så er det grund til at ryste på hovedet, siger han til Jyllands-Posten.

Næstformand i LO Ejner K. Holst kalder på den anden side udviklingen “skuffende” og skyder mod virksomhederne, som ifølge ham tøver med at sende deres medarbejdere på skolebænken på grund af travlhed.

Den kritik afviser Dansk Arbejdsgiverforenings administrerende direktør, Jacob Holbraad.

Han påpeger, at offentlig efteruddannelse ikke er den eneste vej til nye evner.

Private opkvalificeringskurser og sidemandsoplæring bruges også flittigt.

– Voksenuddannelse for folk i beskæftigelse er meget andet end AMU-kurser. Virksomheder bruger også i høj grad blandt andet private uddannelsesforløb, siger han til Ritzau.

– Det er i mine øjne for tidligt at vurdere, om den trepartsaftale, som blev indgået i oktober sidste år, virker eller ej, uddyber han.

Professor Kjeld Møller Pedersen, formand for VEU-rådet, der rådgiver regeringen på området, vurderer, at en del af udviklingen skyldes, at virksomhederne i en højkonjunktur ikke giver uddannelse den højeste prioritet.

Han tilføjer, at en undersøgelse har vist, at hver anden medarbejder heller ikke selv ser behovet for mere uddannelse.

/ritzau/

Brinks box