Dagsordenen til mødet i Holstebro Byråd

Dagsordenen til mødet i Holstebro Byråd den 15. maj 2018

Åbne dagsordenspunkter

1 Godkendelse af skema B for Halgård Vest samt godkendelse af fleksible udlejningsregler til afdelingen, NordVestBO
2 Anlægsregnskaber over 2 mio. kr. – Borgmesterkontoret
3 Anlægsregnskaber over 2 mio. kr. – Borgmesterkontoret
4 Godkendelse af regnskab 2017 for Thorsminde Havn
5 Endelig vedtagelse af kommuneplan 2017
6 Forslag til lokalplan nr. 1154 for et fritidsområde ved Store Claus, Mejrup
7 Forslag til lokalplan nr. 1155. Område til boliger i Trekanten, Holstebro.
8 Nyt regulativ for præmiering af gode og smukke bygninger mv. i Holstebro Kommune
9 Godkendelse af ændrede brandsynsfrekvenser for Nordvestjyllands Brandvæsen
10 Det fremtidige Birkehøj
11 Center for Sundhed – Indflytning

Lukkede dagsordenspunkter

12 Aktuel Kvarter
13 Salg af areal
14 Etablering
Gaardhøje 300x250 ny
Espersen box