Dagsordenen til møde i Holstebro Byråd

Dagsordenen til mødet i Holstebro Byråd den 18. september 2018

Pkt.

Åbne dagsordenspunkter

1 Budget 2019-2022: Byrådets 1. behandling
2 Mødekalender for Byråd og fagudvalg 2019
3 NordvestBO, afd. 17, P.S Krøyers Vej – ansøgning om huslejestigning, lånoptagelse og kommunal garanti
4 Anlægsbevilling til adskillelse af Nørrelandsskolen fra Storåskolen
5 Udskiftning af trafikstyrede signalanlæg
6 Anlægsregnskab – Strandingsmuseet Sct. George, Thorsminde
7 Godkendelse af regnskab 2017 for Nordvestjyllands Brandvæsen I/S
8 Godkendelse af budget- og gebyr for affaldsområdet 2019
9 Indsamling af husholdningsaffald i gasbiler
10 Vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 2017-01, retningslinjer og rammer for en heliport nord for Holstebro
11 Vedtagelse af lokalplan nr. 1138, udformning af en heliport nord for Holstebro
12 Vedtagelse af lokalplan nr. 1154 for et fritidsområde ved Store Claus, Mejrup
13 Vedtagelse af lokalplan nr. 1155, boligområde i Trekanten.
14 Afgrænsning af Naturpark Nissum Fjord
15 Ændring af vedtægterne for Holstebro Elitesport og Sportsakademi (HESA)
16 Udvidelse af botilbud og ændringer i dagtilbud til handicappede
17 Punkt til drøftelse fra Søren Olesen (O)

Lukkede dagsordenspunkter

18 Aktuelt Kvarter
19 Køb
20 Salg
21 Salg
22 Ekspropriation
Brinks box
Kayas Pizza box