Dagsorden til mødet i Teknisk Udvalg den 7. marts 2017

Get Fit aug19

Indholdsfortegnelse

 

Pkt. Side

Åbne dagsordenspunkter

1 Orientering om idrætsfaciliteter i byens rum og grønne områder 3
2 Vedtagelse af Lokalplan nr. 1106, erhvervsområde ved Søndergård 5
3 Vedtagelse af lokalplan nr. 1125 – Område til boligformål mellem Herredsgade, Torstedvej og Ullsgade i Ulfborg 8
4 Lysmaster ved Idrætsefterskolen Lægården 10
5 Vejbidrag vedr. byggemodning af Hornshøj 2. og 3. etape 13
6 Revidering af Kommunal bekendtgørelse for standsning og parkering i Holstebro Kommune 15
7 Aftale om udlån af areal til Mejdal Hallens udvidelse 16

Lukkede dagsordenspunkter

8 Udbudssag 17
9 Meddelelser 18
Brinks box

Be the first to comment

Leave a Reply