Dagsorden til mødet i Social- og Sundhedsudvalget

Dagsorden
til
mødet i Social- og Sundhedsudvalget
den 11. juni 2018 kl. 08:30
Center for Sundhed, Mødelokale 1, 1. sal Nordfløjen, Stationsvej 35
Brinks box
Noojins boks alm.