Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget

Dagsorden
til
mødet i Økonomiudvalget
den 13. juni 2018 kl. 08:00
Mødelokale 188
Brinks box