Dagsorden til møde i Social- og Sundhedsudvalget

Dagsorden til møde i Social- og Sundhedsudvalget 28. maj 2019

Læs hele dagsordenen her

PUNKT TITEL
1
 • PDFBilag 1: Budgetopfølgning april 2019
2
3
 • PDFBilag 1: Årsrapport 2018
 • PDFBilag 2: Årsopgørelse 2018 (Resultatopgørelse og Balance pr. 31.12.2018)
4
 • PDFBilag 1: Årsrapport 2018
5
 • PDFBilag 1: Kirkens Korshær – Herning-Holstebro – Årsregnskab 2018, Revisionsprotokollat samt Aftalebrev vedr. r
6
7
 • PDFBilag 1: Region Midtjylland Sundhedsaftale 2019-2023
8
 • PDFBilag 1: Svar på henvendelse fra Holstebro Kommune, Social og Sundhed
9
 • PDFBilag 1: Stomi – opfølgning på nyt fokus i indsatsen
10
 • PDFBilag 1: Evaluering partnerskabsordning – sevicemedarbejdere på plejecentre
11
12
13
 • PDFBilag 1: Venteliste Plejebolig pr. 22.05.2019
 • PDFBilag 2: Venteliste Ældrebolig pr. 22.05.2019
14
15
16
17
18
19
Kayas Pizza box
Gaardhøje box 2019