Dagsorden til møde i Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget – Mødelokale 188
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: Onsdag den 27. marts 2019 kl. 08.30
Mødested: Mødelokale 188

Læs hele dagsordenen her

PUNKT TITEL
1
Status på indsatser på de akutte og forebyggelige indlæggelser
2
IV-behandling
3
Vedtægter for Holstebro Ældreråd for perioden 2019 – 2021
4
Anlægsregnskab – ombygning Birkehøj
5
Budgetopfølgning anlæg Social- og Sundhedsudvalget pr. 28.02.2019
6
Regnskab 2018
7
Budgetopfølgning februar 2019
8
Ankestyrelsens statistik over afgørelser i 2018
9
Venteliste til pleje- og ældreboliger pr. 20. marts 2019
10
Orientering fra formanden/forvaltningen/øvrige udvalgsmedlemmer
11
Lukket punkt
12
Lukket punkt

Brinks box
Noojins boks alm.