Dagsorden til møde i regionsrådet

Dagsorden til regionsrådsmødet tirsdag den 5. december 2017

Pkt. Tekst
1 Helhedsplan for området Søndersøparken, Viborg
2 Regionshospitalet Silkeborg: Godkendelse af renovering af smerteklinikken
3 Etablering af parkeringspladser ved Skive Sundhedshus
4 Regionshospitalet Viborg: Godkendelse af revideret styringsmanual for kvalitetsfondsprojektet
5 DNV-Gødstrup: Godkendelse af udbudsstrategi for NIDO
6 DNV-Gødstrup: Godkendelse af revideret styringsmanual og udmøntning fra de centrale reserver
7 Hospitalsenheden Horsens: Tillægsbevilling til kloakrenovering
8 Udpegning af speciallæge til visitationsforum for særlige pladser i psykiatrien
9 Godkendelse af revision af forløbsprogram for KOL
10 Godkendelse af revideret styrelsesvedtægt for Region Midtjylland
11 Økonomirapportering pr. 30 september 2017
12 Opfølgning på Vækst- og Udviklingsstrategien – depeche til det nye regionsråd
13 Aarhus Universitetshospital: Godkendelse af anlægsregnskab for anlægsprojekt Fase-0, Præ-FAME
14 Godkendelse af anlægsregnskab: Tilbygning til Børneafdelingen, DNU
15 Godkendelse af anlægsregnskab: Byggemodning på DNU
16 Afrapportering på lægedækningshøringen 2017
Kayas Pizza box