Dagsorden til møde i regionsrådet

Dagsorden til møde i regionsrådet den 30. maj 2018

Pkt. Tekst
1 Økonomirapportering pr. 31. marts 2018
2 Henvendelse fra regionsrådsmedlemmerne Rasmus Foged og Mikkel Rasmussen vedrørende besparelser på Aarhus Universitetshospital
3 Henvendelse fra regionsrådsmedlem Else Kayser om sammenhæng mellem dagligt fremmøde, faglighed og arbejdsmiljø på regionshospitaler og i psykiatrien
4 Udmøntning af midler til smerteområdet fra budgetforliget 2018
5 Etablering af tværfaglige udrednings- og behandlingsenheder for demens og udmøntning af midler til demensområdet
6 Udmøntning af midler fra puljen til styrkelse af forskning og udvikling på regionshospitalerne
7 Godkendelse af bemanding af akutbilen i Skive
8 Regional Strålerapport 2018
9 Godkendelse af visionspapir, indsatsområder og partnerskabsaftale for Human First-samarbejdet
10 Overdragelse af Hjernesamlingen ved Aarhus Universitetshospital Risskov
11 Helhedsplan for funktioner i Søndersøparken
12 Projekteringsbevilling til IT-driftcentre
13 DNU: Bevillingsændringer, nedlukning af risikopuljen og godkendelse af et revideret besparelses- og prioriteringskatalog
14 Bevilling til Center for Energiintegration og -lagring (Indstilling fra vækstforum)
15 Bevilling til udviklingsprogrammet: Fremme af innovation inden for grøn energiteknologi med fokus på fremme af integration og fleksibilitet i energisystemer (Indstilling fra vækstforum)
16 Bevilling til samarbejde med Innovationsfonden (Indstilling fra vækstforum)
17 Bevilling til Internet Week Denmark 2018-2020 (Indstilling fra vækstforum)
18 Anmodning om projektforlængelse – Future Food Innovation (Indstilling fra vækstforum)
19 Udbud af bankydelser i Region Midtjylland
20 DNV-Gødstrup: Anlægsregnskab for jordkøb
21 Regionshospitalet Randers: Anlægsregnskab for Akuthospital Fase 1
22 Udpegning af medlemmer til bestyrelsen for Amgros
23 Udpegning af medlem til Naturparkrådet Randers Fjord
24 Udpegning af repræsentant fra Region Midtjylland til bestyrelsen for Jordbrugets UddannelsesCenter Århus
25 Godkendelse af bilag til regionsrådets forretningsorden om spørgetid
26 Orientering om aktiviteten på hospice i 2017
27 Orientering om muligheder for at forbedre responstiden
Kayas Pizza box
Kayas Pizza box