Dagsorden til møde i regionsrådet

Dagsorden til møde i regionsrådet den 29. maj 2019

Pkt. Tekst
1 Økonomirapportering pr. 31 marts 2019
2 Tildeling af midler til Regionshospitalet Randers og Horsens på baggrund af produktivitet
3 Aarhus Universitetshospital: Bevilling til projektforslag for køl i DNU-byggeriet
4 Regionshospitalet Viborg: Projekteringsbevilling til ombygning af sterilcentral
5 Regional Strålerapport 2019
6 Opfølgning på budget 2019: Etablering af nyt sengeafsnit i Psykiatrien
7 Godkendelse af vision for den fælles sundhedsindsats på Samsø
8 Formidling af lægevikarer gennem Vikar Region Midt
9 Status for den regionale udviklingsstrategi
10 Udmøntning af uddannelsespulje 2019: Åben pulje
11 Udmøntning af uddannelsespulje 2019: Teknologipagt
12 Udmøntning af midler til klimaområdet
13 Anlægsregnskab for helikopterlandingsplads ved hjerteafdelingen på Aarhus Universitetshospital, Skejby
14 Anlægsregnskab for fase 1 og 2 på Grenaa Sundhedshus
15 Orientering om tilsagn og afslag på ansøgninger til pulje til etablering af læge- og sundhedshuse
16 Orientering om puljemidler til center for overvægt på Aarhus Universitetshospital
Kayas Pizza box
Kayas Pizza box