Dagsorden til møde i Økonomiudvalget den 3. maj 2017

Indholdsfortegnelse

 

Pkt. Side

Åbne dagsordenspunkter

1 Revision af styrelsesvedtægt 2017 2
2 Godkendelse af forslag til vedtægtsændringer for Kultur- og Frivillighuset 2
3 Dråber af kultur i byggemodninger 2
4 Åbning af Holstebro-motorvejen 2018 2
5 Forstærkning af højspændingsnettet – Endrup-Idomlund 2
6 Ansøgning vedr. juletræsfod i Storå 2
7 Kommunens lokaler i Sønderlandscentret (tidl. Basaren) 2

Lukkede dagsordenspunkter

8 Meddelelse 2
9 Meddelelser 2
Kayas Pizza box
Kayas Pizza box

Be the first to comment

Leave a Reply