Dagsorden til møde i forretningsudvalget

Dagsorden til møde i forretningsudvalget den 14. august 2018

Pkt. Tekst
1 Gensidig orientering *
2 Forslag til 1. behandling af budget 2019
3 Økonomirapportering pr. 31. maj 2018
4 DNV-Gødstrup: Godkendelse af besparelser i projektet
5 Kvalitetsfondsprojektet Regionshospitalet Viborg: Godkendelse af en forøgelse af projektets reserver samt godkendelse af nyt Prioriterings- og Besparelseskatalog.
6 Analyse af aktivitet og fysisk kapacitet i Region Midtjylland
7 Implementering af tolkegebyr*
8 Udtalelse vedr. Statsrevisorernes beretning nr. 12/2017 om myndighedernes brug af tolkeydelser
9 Sundhedskoordinationsudvalgets udspil til indhold i den næste sundhedsaftale
10 Den nære psykiatri
11 Forslag til samarbejdsaftale om Psykiatriens Hus i Aarhus Kommune
12 Godkendelse af projektforslag og anlægsbevilling til Psykiatriens Hus i Aarhus
13 Driftsoverenskomst mellem Region Midtjylland og Norddjurs Kommune vedrørende intern skole
14 Bemyndigelse til behandling af sager på tandlægeområdet
15 Nedlæggelse af deltidsydernummer indenfor kirurgi i Holstebro
16 Godkendelse af samarbejdsaftale om rygestopindsats samt tilslutning til partnerskabet “Røgfri Fremtid”
17 Regionshospitalet Horsens: Anlægsregnskab Akuthospital Horsens
18 Godkendelse af anlægsregnskab for ESCO-projektet på Regionshospitalet Silkeborg og Regionshospitalet Hammel Neurocenter
19 Godkendelse af grønt regnskab 2017 for Region Midtjylland
20 Informationssikkerhed i Region Midtjylland
21 Høringssvar vedrørende ny lov om erhvervsfremme
22 Fremtidig organisering af Regional Udvikling
23 Beslutning om revidering af Råstofplan 2016
24 Central Denmark EU Office – tilpasning af det regionale kontingent
25 Fremdriftsrapport for regionale erhvervsudviklingsprojekter
26 Ansøgning fra Vestdansk Investeringsfremme 2019-2022 (Indstilling fra vækstforum)
27 Ansøgning om toårigt Connector-projekt i Danish Food Cluster (Indstilling fra vækstforum)
28 Ansøgning om undersøgelse af den samfundsmæssige effekt af Jobbankens indsats med udviklingsperspektiv (Indstilling fra vækstforum)
29 Ansøgning om støtte til THIS Conference (Indstilling fra vækstforum)
30 Ansøgning om tilskud til forprojekt om etablering af et netværk for billedkunst i Region Midtjylland
31 Ansøgning om tilskud til festivalen Nyland Forum 2018
32 Ansøgning om tilskud til “Albus – international festival for børnelitteratur”
33 Ansøgning om tilskud til Viborg Animation Festival 2018
34 Ansøgning om tilskud til projektet #Deldinviden
35 Afrapportering af forenklingsinitiativer og godkendelse af ansøgning gennem udfordringsretten
36 Orientering om status på fusionen mellem Aarhus Tech og Langkær Gymnasium og HF
Brinks box