Dagsorden til møde i forretningsudvalget

Dagsorden til møde i forretningsudvalget den 17. april 2018

Pkt. Tekst
1 Gensidig orientering
2 Region Midtjyllands årsregnskab 2017
3 Driftsoverførsler fra 2017 til 2018 og kommende år
4 Initiativer for bedre økonomistyring på anlægsområdet
5 Erfaringer fra PVK-udbuddet
6 Hospicepladser til børn og unge i Vestdanmark
7 Aarhus Universitetshospital, Psykiatrien: Etablering af to midlertidige særlige pladser
8 Forpagtning af kiosk og café på Aarhus Universitetshospital, Psykiatrien i Skejby
9 Regionshospitalet Horsens: Anlægsbevillinger til Generalplansprojekter
10 Midtjysk teknologipagt
11 Nye retningslinjer for regionens uddannelsespulje
12 Ansøgning om udbud af ambulancebehandleruddannelse i Silkeborg
13 Forlængelse af EU-kultursatsningen Genvej til Europa
14 Tilskud til aktiviteter på Kulturmødet på Mors
15 Udpegning af medlemmer til Region Midtjyllands regionale kontaktforum på psykiatriområdet 2018-2021
16 Udpegning af medlemmer til Region Midtjyllands kontaktforum for det regionale socialområde 2018-2021
17 Vækstforum for Region Midtjylland – udpegning af formand for vækstforum (Indstilling fra vækstforum)
18 Godkendelse af udpegning til forsyningsselskabet Verdo
19 Målbillede for sundhedsområdet
20 Målbillede for socialområdet
21 Målbillede for regional udvikling
22 Præhospital indsats: Aktivitet og servicemålsoverholdelse 2017
23 Godkendelse af anlægsregnskaber for Medicoteknisk udstyr for 2010, 2011 og 2012-2013.
24 Henvendelse fra regionsrådsmedlem Else Kayser vedrørende sammenhæng og lighed i sundhed *
25 Orientering om analyse af ressourceoptimering på serviceassistentområdet
26 Orientering om udviklingen i forbruget af medicin
27 Orientering om Patientkontorets årsberetning 2017
28 Orientering angående Høfde 42
Brinks box
Det Gamle Postkontor