Dagsorden til møde i forretningsudvalget

Dagsorden til møde i forretningsudvalget den 19. februar 2019

Pkt. Tekst
1 Gensidig orientering *
2 DNV-Gødstrup: Godkendelse af budgetjusteringer
3 Etablering af akutlægebil i Ringkøbing-Skjern Kommune og samlet økonomi for nedlæggelse af akutbiler, etablering af akutlægebil og opgradering af ambulance i Skive
4 Forslag til nedbringelse af ventetiderne på høreapparatbehandling i 2019
5 Prioritering af midler til kirurgisk fjernelse af blodpropper
6 Forslag til fremtidig opgørelse af responstider for ambulancer og akutlægebiler
7 Forslag til rammer og proces for udarbejdelse af ny fødeplan for Region Midtjylland
8 Opfølgning på budget 2019: Succeskriterier for løft af psykiatrien
9 Godkendelse af høringssvar på Sundhedsaftalen 2019-2023
10 Evaluering af spareforslag vedrørende hospitalsrekvirerede blodprøver
11 Godkendelse af indtægts- og anlægsbevillinger vedrørende Skanderborg Sundhedshus, Lemvig Sundhedshus og Flerlægepraksis på MarselisborgCentret
12 Godkendelse af model for borgerinddragelsesproces i forbindelse med etablering af Lemvig Sundhedshus
13 Helhedsplan for funktioner i Søndersøparken
14 Projekt om regionale akutte udrykningstjenester
15 Projektforslag og udbud af ny døgnrehabiliteringsenhed på Tagdækkervej i Hammel
16 Frigivelse af bidrag til Museum Ovartaci og Europæisk Kulturregion
17 Godkendelse af Handleplan 2019 for Regional Udvikling
18 Godkendelse af justerede delegerings- og kompetencefordelingsregler
19 Udkast til svar til ministeren om Rigsrevisionens beretning om forløbet for flygtninge med traumer
20 Orientering om revision af infrastrukturindspil fra 2013
21 Orientering om brugernes tilfredshed med den siddende patienttransport
22 Orientering om samarbejdsaftale mellem Region Nordjylland og Region Midtjylland vedrørende kapacitetsudfordringer på operationsområdet (neurokirurgi)
23 Orientering om anvendelse af klausuler om lære- og praktikpladser
24 Godkendelse af tegningsberettigede for Region Midtjylland
Brinks box