Dagsorden til møde i Byrådet

Dagsorden til møde i Byrådet den 20. februar 2018

Pkt.

Åbne dagsordenspunkter

1 Konstituering
2 Anlægsregnskaber for afsluttede anlægsopgaver over 2 mio. kr.
3 Tillægsanlægsbevilling – Klimatilpasning Storå Projektrealisering
4 Anmodning om fremrykning af bevilling vedr. museum på Museumsvej 2
5 Godkendelse af salgspriser, udbud af byggegrunde i Hornshøj, etape 2 og 3.
6 Ophævelse af lokalplan nr. 37 for vindmøllepark ved Landting
7 Holstebro Kommunes Byggestyringsregler
8 Ændret anvendelse af midler vedr. Forsknings- og Formidlingscenter i 2018

Lukkede dagsordenspunkter

9 Aktuel Kvarter
10 Køb
11 Ekspropriation
12 Salg af areal
13 Evt. overdragelse
14 Strategi
Kayas Pizza box
Kayas Pizza box