Dagsorden: Social- og Sundhedsudvalget den22. juni 2017

Indholdsfortegnelse

 

Pkt. Side

Åbne dagsordenspunkter

1 Værestedet Ulfborg – Årsregnskab 2016 3
2 Budgetopfølgning maj 2017 – Anlæg 4
3 Budgetopfølgning maj 2017 – Drift 5
4 Årsrapport 2016 – Utilsigtede hændelser 6
5 Orientering om bevilling til forprojekt vedr. etablering af netværk om kultur og sundhed 8
6 Venteliste plejeboliger og ældreboliger pr. 12. juni 2017 10
7 Orientering fra formanden/forvaltningen/øvrige udvalgsmedlemmer 11

Lukkede dagsordenspunkter

8 Meddelelser 12
9 Skovhusene II 13

 

Brinks box
Y Markedsføring

Be the first to comment

Leave a Reply