Dagsorden: Natur, Miljø og Klima den 20. juni 2017

Indholdsfortegnelse

 

Pkt. Side

Åbne dagsordenspunkter

1 Hattensvej 4, 7500 Holstebro – nyt stuehus 3
2 Afgræsning på bynære naturarealer 5
3 Vinderup Varmeværk – projektforslag for etablering af 15 MW elkedel 8
4 Naturpark Nissum Fjord 2018-2022 10
5 Ny husdyrregulering pr 1. august 2017 12
6 Drøftelse af principper for annoncering af afgørelser 13
7 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 for Udvalget for Natur, Miljø og Klima. 15

Lukkede dagsordenspunkter

8 Meddelelser 16
Kayas Pizza box
Gaardhøje box 2019

Be the first to comment

Leave a Reply