DAGSORDEN 13. MARTS 2019 Økonomiudvalget

Udvalg: Økonomiudvalget
Mødedato: Onsdag den 13. marts 2019 kl. 08.30
Mødested: Mødelokale 188
PUNKT TITEL
1
 • PDFBilag 1: Plan- og Budgetgrundlag 2020-2023
2
 • PDFBilag 1: Bilag KFU 25.02.2019 – Anlægsregnskab – Tilskud til om- og udbygning af Mejdal Hallen
3
 • PDFBilag 1: 002452 Anlægsregnskab Byggemodning Steensgårdsvej 2 etape
 • PDFBilag 2: 002457 Anlægsregnskab Byggemodning Tvis Møllevej
 • PDFBilag 3: 002461 Anlægsregnskab Byggemodning af Tommelise og forb i Mejrup
 • PDFBilag 4: 222672 Anlægsregnskab Cykelsti Vemb Rute 16
 • PDFBilag 5: 222698 Anlægsregnskab Ombygning af krydset Hjermvej Måbjerg Skolevej
4
5
6
 • PDFBilag 1: Underskrevet låneaftale af september 2007
 • PDFBilag 2: Tillægsaftale 1 – februar 2019
7
 • PDFBilag 1: Forslag til kommuneplantillæg nr. 6
 • PDFBilag 2: Resumenotat
8
 • PDFBilag 1: Natura 2000 Konsekvensvurdering
 • PDFBilag 2: Supplerende Natura 2000 konsekvensvurdering 2018-12-13
 • PDFBilag 3: Kortbilag – vindmølleområde nordøst for Husby
 • PDFBilag 4: Redegørelse for opfølgning på enkelte indsigelser
 • PDFBilag 5: Brev til Økonomiudvalget
9
10
11
 • PDFBilag 1: Alle fagudvalg – Bilag – Oplæg til fagudvalg
12
13
14
15
Brinks box
Noojins boks alm.