BUDGETFORLIG PRIORITERER FLERE PENGE TIL DRIFT

Efter et godt og intenst forløb med budgetforhandlinger er alle partier i Holstebro Byråd enige om kommunens budget for 2018 – 2021, som overordnet set styrker drift og kerneydelser og i stedet drosler ned på anlægssiden.

Ved et pressemøde på Holstebro Rådhus i dag skrev de fem gruppeformænd under på budgetforliget for 2018 og overslagsårene.

Holstebro Kommune har i mange år haft en af landets højeste anlægsudgifter pr. indbygger for at holde gang i hjulene som følge af finanskrisen. Med forliget ønsker byrådet nu at skrue ned for anlægsinvesteringer og op for driften for at fastholde en sikker og ansvarlig økonomi i årene fremover.

Fra og med 2019 skal anlægssummen ikke overstige 100 mio. kr. om året, og det giver mulighed for en indsprøjtning til de daglige kommunale kerneydelser.

Politikerne afblæser blandt andet en varslet 0,5 % besparelse næste år og 1 % besparelse på driften fra 2019 svarende til 25 mio. kr. pr. år.

Der blev også afsat midler til børn og unge, så området i 2018 får ekstra 12 mio. kr. at gøre godt med, hvoraf 1½ mio. kr. øremærkes de 0-6 årige.

Social- og sundhedsområdet får tilført ekstra 18 mio. kr. til service i 2018 og en garanti på driftsniveauet for psykiatri og handicap.

I budgetforliget afsatte partierne også flere penge til at understøtte de afledte effekter af Holstebromotorvejen i 2018 og 2019, bl.a. 4 mio. kr. til fokus på grundsalg og events.

Se mere i det interne notat fra gruppeformændene for Socialdemokratiet, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre.

Notatet indarbejdes som et ændringsforslag til 2. behandling af budget 2018-2021.

Budgetforslaget skal til 2. behandling og endelig godkendelse på byrådets møde tirsdag den 10. oktober 2017.

Brinks box
Kayas Pizza box