Bryder tabuet for at få borgerne i alkoholbehandling

Foto: Colourbox

Statistisk set er der 2353 borgere i Holstebro Kommune, som drikker så meget, at de bliver syge af det. I gennemsnit går der 11 år, før et menneske med et alkoholproblem søger hjælp. Ny kampagne fra Alkohol & Samfund, TrygFonden og Holstebro Kommune skal hjælpe mennesker i behandling på Center for Rusmiddel og Forebyggelse tidligere.

En dreng rydder op, smører madpakke og rydder de tomme flasker væk, inden han forsigtigt lægger et tæppe over sin far, som er gået kold på sofaen. På bordet ved siden af faderen, lægger drengen madpakken med en lille besked – Alkolinjen 80 200 500 står der med sirlig barneskrift.

Manden og drengen er skuespillere i en ny kampagnefilm fra Alkohol & Samfund og TrygFonden. Men manden kunne være en af de 2353 borgere i Holstebro Kommune, der drikker mere end Sundhedsstyrelsens højrisikogrænser og altså er i høj risiko for at få en af de 200 sygdomme, der er direkte relateret til et højt alkoholforbrug.

– Alkoholproblemer har altødelæggende konsekvenser for de familier, der bliver ramt. For børnene og for ægtefællen eller samleveren. Men også for den, der drikker så meget, at han eller hun risikerer at miste familien, jobbet og vennerne. Derfor er det så uhyre vigtigt, at familier får hjælp i tide – og det gør alt for få desværre i dag, siger Peter Konow, direktør i Alkohol & Samfund.

Ifølge Sundhedsdatastyrelsen blev omkring 7.650 unikke borgere indskrevet i offentligt finansieret alkoholbehandling i 2017. De seneste undersøgelser viste, at mennesker med alkoholproblemer i gennemsnit går 11 år, før de søger hjælp. Og i en befolkningsundersøgelse foretaget af Epinion for Alkohol & Samfund i 2018, svarer 45 procent, at de ikke ved, at kommunen tilbyder alkoholbehandling.

– Alle har ret til gratis alkoholbehandling i kommunerne, men alt for få kender til det, og alt for få benytter sig af det. Ofte er man måske usikker på, hvad behandlingen indebærer og tror, at man bliver halvt spærret inde i flere måneder iført tøfler og slåbrok. Men sandheden er, at behandlingen ofte er tilrettelagt sådan, at den, der er i behandling, fortsat kan passe både job og familieliv, siger Frederik Mühldorff Sigurd, projektchef i TrygFonden.

I Holstebro Kommune kan alle borgere henvende sig til Center for Rusmiddel og Forebyggelse for at få hjælp, hvis alkohol fylder for meget.

Tilbuddene omfatter både samtaleterapi (individuel og i grupper), eventuelt i kombination med medicinsk behandling og hjælp til pårørende.

– I Center for Rusmiddel og Forebyggelse håber vi på at få flere i behandling via denne kampagne, da undersøgelser viser, at der er et stort antal borgere, som kunne profitere af det. Vi er parat med en vifte af tilbud, som alle er gratis og anonyme. Behandling tilpasses den enkeltes behov; der er mulighed for undervisningsforløb og mere terapeutisk rettede forløb, individuelt eller i grupper. Familie og netværk kan inddrages i behandlingen efter borgerens ønske, og behandlingen kan foregå både i Center for Rusmiddel og Forebyggelses lokaler i Holstebro, men også som ‘fremskudte’ tilbud andre steder, blandt andet i sundhedshusene i Holstebro, Lemvig og Struer, udtaler centerleder for social indsats, Hans-Jørgen Niewald.

Center for Rusmiddel og Forebyggelses tilbud gælder borgere i Struer, Lemvig og Holstebro Kommuner.

Kampagnen kører fra mandag den 4. marts til den 17. april 2019 på sociale medier, tv samt på plakater i gadebilledet. 63 kommuner deltager.

Kayas Pizza box