Borgerne har taget godt imod ny sygeplejeklinik

Foto: Ole Mortensen

Sygeplejeklinikken i Holstebro flyttede for godt et år siden i nye lokaler i Center for Sundhed. Og selvom en flytning ofte kræver tilvænning, er det gået over al forventning.

Der er i Holstebro Kommune tre sygeplejeklinikker – i Vinderup, Ulfborg og Holstebro. Sidstnævnte flyttede i 2018 fra Holstebro centrum til det nybyggede sundhedshus.

Siden flytningen til Center for Sundhed har Sygeplejeklinikken været i konstant udvikling. Denne udvikling af Det Nære Sundhedsvæsen betyder, at flere borgere allerede nu benytter sygeplejeklinikken frem for at få besøg af hjemmesygeplejen.

Og de borgere, der kom i den gamle klinik, har skullet vænne sig til at møde op et nyt sted. Det kan for nogen til en start virke svært. Men som centerleder for Akutfunktioner og Sygeplejeklinik, Helle Laursen, fortæller:

– Det virker som om, at borgerne er glade for at komme i klinikken her i Center for Sundhed. Forandringen er nok også blevet lettere af, at vi hele tiden spørger og lytter til deres ønsker og behov.

Et stort fagligt skulderklap

Sygeplejeklinikken er for alle med behov for sygepleje. For tiden er der ca. 125 patienter tilknyttet klinikken. Patienterne får hjælp ved eksempelvis alvorlig sygdom, forebyggelse af sygdomme, injektioner, medicindosering, smertebehandling, sårbehandling m.m.

– Vi har fået bedre rammer i den nye klinik. Og vi har altid prioriteret kvalitet i alle de opgaver, vi løser. Den høje faglighed er flyttet med. Det har vi for nylig fået bekræftet af Styrelsen for Patientsikkerhed, siger Helle Laursen.

I forsommeren havde sygeplejeklinikken nemlig besøg af Styrelsen for Patientsikkerhed, hvor der blev tildelt store roser til medarbejdernes arbejde i klinikken. Tilsynsrapporten fremhævede også, at man fandt Sygeplejeklinikken sundhedsfagligt velorganiseret med gode procedurer og høj grad af systematik. Alle målepunkter i rapporten var desuden opfyldt.

Formand for Social- og Sundhedsudvalget, Jens Kristian Hedegaard, er meget tilfreds med det kvalitetsstempel, som tilsynsrapporten fra Styrelsen for Patientsikkerhed reelt er udtryk for og hæfter sig ved, at der også er velfungerende sygeplejeklinikker i Vinderup og Ulfborg.

– Tilgængelighed og kvalitet er krumtappen i de nære sundhedstilbud, understreger udvalgsformanden.

Link til tilsynsrapporten

Kayas Pizza box
Noojins boks alm.