Beslutninger fra møde i forretningsudvalget

Beslutninger fra møde i forretningsudvalget den 23. januar 2018

Pkt. Tekst
1 Gensidig orientering
2 Valg af medlemmer til og godkendelse af kommissorier og forretningsorden for fire midlertidige udvalg
3 Godkendelse af bilag til vederlagsregulativet
4 Udmøntning af omprioriteringsbidrag 2018
5 Regionshospitalet Horsens, Generalplan: Anlægsbevilling til Kvindehuset
6 Regionsrådets svar til ministeren om Rigsrevisionens beretning om hospitalserhvervede infektioner *
7 Rammebevillinger til bygningsvedligehold
8 Rapportering i 2018 for målbilleder og økonomi
9 Regional vækst- og udviklingsstrategi – proces frem mod godkendelse ultimo 2018
10 Kapacitet for skoleåret 2018-2019 for STX og HF
11 Udpegning af repræsentanter til varetagelse af hverv
12 Udpegning af medlemmer til de videnskabsetiske komitéer i region Midtjylland
13 Henvendelse fra regionsrådsmedlem Marianne Karlsmose vedrørende børnehospice i Region Midtjylland
14 Regionsrådets svar til Ministeren om Rigsrevisionens beretning om tre regioners beskyttelse af adgangen til it-systemer og sundhedsdata
Brinks box
Noojins boks alm.