BEKENDTGØRELSER FRA TEKNIK OG MILJØ

Get Fit aug19

Herunder kan du læse de seneste bekendtgørelser, afgørelser fra Teknik og Miljø efter de forskellige love. Filerne ligger i pdf-format og du kan downloade dem ved at klikke på den enkelte fil.

Oplysninger om klagefrister– hvis der kan klages, hvem der er klageberettiget og hvortil der skal klages, fremgår af de enkelte afgørelser. Eventuelle spørgsmål til sagerne kan rettes til Teknik og Miljø på Tlf. 9611 7551 eller pr. mail til teknik.miljoe@holstebro.dk.

Kommuneplan

Oprettelse

Høringsfrist

Planlægning for et erhvervsområde nordøst for Holstebro 02-08-2017 16-08-2017

Lokalplaner

Oprettelse

Høringsfrist

Landzonetilladelser

Oprettelse

Høringsfrist

Landbrug

Oprettelse

Høringsfrist

Vedersøvej 2, 6990 Ulfborg – § 29 anmeldelse af skift i dyretype 03-08-2017 31-08-2017
Viborgvej 152, 7500 Holstebro – § 12 miljøgodkendelse (Tillæg nr. 1) 31-07-2017 28-08-2017

Miljø

Oprettelse

Høringsfrist

Vand og natur

Oprettelse

Høringsfrist

Forslag om etablering af sandfang i Pilkmose Bæk 02-08-2017 30-08-2017

Øvrige

Oprettelse

Høringsfrist

Brinks box
Kayas Pizza box