BEKENDTGØRELSER FRA TEKNIK OG MILJØ

Herunder kan du læse de seneste bekendtgørelser, afgørelser fra Teknik og Miljø efter de forskellige love. Filerne ligger i pdf-format og du kan downloade dem ved at klikke på den enkelte fil.

Oplysninger om klagefrister– hvis der kan klages, hvem der er klageberettiget og hvortil der skal klages, fremgår af de enkelte afgørelser. Eventuelle spørgsmål til sagerne kan rettes til Teknik og Miljø på Tlf. 9611 7551 eller pr. mail til teknik.miljoe@holstebro.dk.

Kommuneplan

Oprettelse

Høringsfrist

Viborgvej, Mejrup. Debatoplæg for et boligområde og en dagligvarebutik vest for Mejrup Kirkeby – indkaldelse af idéer og forslag 05-07-2017 02-08-2017
Skautrupvej/Hovedgaden, Tvis. Debatoplæg for en dagligvarebutik og et bytorv i Tvis – indkaldelse af idéer og forslag 05-07-2017 02-08-2017

Lokalplaner

Oprettelse

Høringsfrist

Landzonetilladelser

Oprettelse

Høringsfrist

Dueholmvej 8, 7800 Skive – Enfamiliehus og garage 11-07-2017 08-08-2017
Skråvej 12, 6990 Ulfborg – Husstandsmølle og garage 10-07-2017 07-08-2017
Hjelmevej 8, Thorsminde, 6990 Ulfborg – Enfamiliehus 07-07-2017 04-08-2017
Torstedvej 1, 6990 Ulfborg – Overdækket terrasse 07-07-2017 04-08-2017

Landbrug

Oprettelse

Høringsfrist

Lindholtvej 4, 7830 Vinderup – § 29 anmeldelse af skift i dyretype 10-07-2017 07-08-2017
Krogsgårdvej 2, 6990 Ulfborg – § 27 anmeldelse af møddingsplads/vaskeplads 06-07-2017 03-08-2017
Vester Hesselvej 3, 7500 Holstebro – § 29 afgørelse 06-07-2017 04-08-2017
Munkbrovej 12, 7500 Holstebro – § 27 anmeldelse af møddingsplads 06-07-2017 03-08-2017
Viborgvej 152, 7500 Holstebro – (Udkast) § 12 Miljøgodkendelse (Tillæg nr. 1) 06-07-2017 27-07-2017
Idomlundvej 2C, 7500 Holstebro – Forannoncering af ansøgning om §12 miljøgodkendelse 05-07-2017 19-07-2017

Miljø

Oprettelse

Høringsfrist

Energivej 13, Holstebro. MEC Biogas A/S. Accept af sikkerhedsniveau 11-07-2017 08-08-2017
Vinderupvej 26, 7830 Vinderup – Forannoncering af ansøgning om gårdbiogasanlæg 10-07-2017 31-07-2017
Afgørelse om ikke-VVM-pligt for etablering af 15 MW el-kedel mv. Vinderup Varmeværk, Sevelvej 67 A 10-07-2017 07-08-2017
Lindholtvej 1, Fornyet indvindingstilladelse, markvanding 07-07-2017 04-08-2017

Vand og natur

Oprettelse

Høringsfrist

Tilladelse til etablering af 2 gydestryg i Vegen Å efter vandløbslov og naturbeskyttelseslov 12-07-2017 09-08-2017
Nibsbjergvej 22, 7500 Holstebro – Lovliggørende dispensation til tilbygning/orangeri 12-07-2017 09-08-2017
11-07-2017 08-08-2017
Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til hydrologiprojekt syd for Thorsminde 10-07-2017 07-08-2017
Tilladelse efter vandløbsloven til regulering af grøfter langs Thorsmindetangen 10-07-2017 07-08-2017
Regulering af groefter ved Thorsmindetangen. Ikke VVM pligt 10-07-2017 07-08-2017
Strovstrupvej 6. Tilladelse til etablering af gydestryg i Storå efter vandløbsloven og naturbeskyttelsesloven 07-07-2017 04-08-2017

Øvrige

Oprettelse

Høringsfrist

Brinks box
Noojins boks alm.

Be the first to comment

Leave a Reply