Ambitiøs udviklingsplan for Holstebro midtby

27. februar kan alle komme med ideer til byudvikling i Holstebro

70.000 kvadratmeter midt i Holstebro by er klar til at blive bygget på om et par år, og ambitionerne for fremtidens by er store. Derfor inviterer Holstebro Udvikling P/S nu arkitekter ind til at give deres bud – målet er at få en samlet plan for udvikling af Holstebro midtby.

PRESSEMEDDELELSE FRA HOLSTEBRO UDVIKLING P/S:

Byen lever, når mennesker lever i byen.

En dynamisk og spændende bymidte er med til at tiltrække mere liv til byen, mennesker, arbejdspladser og dermed vækst til hele Nordvestjylland i fremtiden.

Det er filosofien bag udvikling af midtbyen i Holstebro, og derfor inviterer udviklingsselskabet Holstebro Udvikling nu arkitektfirmaer ind til at give deres bud på byudvikling.

Og der er store og bynære arealer i Holstebro midtby at udvikle, herunder 70.000 kvadratmeter midt i byen, som bliver ledige, når Hospitalsenheden Vest flytter fra Holstebro til et nyt supersygehus i 2021.

En konkurrence om byudvikling skal føre frem til en ambitiøs plan for udviklingen af Holstebro Midtby, som skal ligge klar om et år – også kaldet Byens Plan. Planen kommer til at omfatte hele kernen af Holstebro by, der i dag har knap 40.000 indbyggere.

Dialog og samarbejde på tværs

”Holstebro Udvikling P/S er sat i verden for at fremme og føre spændende byudviklingsprojekter ud i livet sammen med de mange, der har et bankende hjerte for Holstebro. Vi vil sammen sætte nye standarder for Holstebro by,” siger Jesper Larsen, der er direktør for Holstebro Udvikling P/S.

Og der er mange, som går helhjertet ind i byudviklingen i Holstebro. Holstebro Udvikling P/S er et partnerselskab mellem Holstebro Kommune (49 pct.) og den private Færchfonden (51pct.). En stærk konstruktion med offentlige og private interesser.

”Ambitionen er, at videreudviklingen af byen skal være kommerciel, langsigtet og stærk, så den kommer mange til gode og manifesterer Holstebro som den centrale motor i Nordvestjylland,” siger Jesper Larsen.

Møde for alle i byen 27. februar

Netop på grund af ambitionerne for midtbyen bliver der arbejdet hårdt – på mange fronter – for at involvere mange interessenter gennem dialog.

Grupper af unge, virksomheder og organisationer har allerede været samlet i forskellige fora for at diskuterer udviklingsmulighederne i byen, og 27. februar inviterer Holstebro Udvikling og Holstebro Kommune alle byens borgere til borgermøde – Byens Møde.

Her forventes flere hundrede at deltage og forslag fra mødet skal berige arkitekternes frem mod en samlet udviklingsplan.

Læs mere på www.holstebroudvikling.dk hvor du også finder materialet til arkitektkonkurrencen.

”Der er tale om et meget stort udviklingsprojekt for hele Holstebro midtby, og vi tror på, at succes bliver sikret gennem dialog og inddragelse af mange, som føler ejerskab,” siger Jesper Larsen, som glæder sig over en meget stor interesse for at give sin mening til kende.

Jesper Larsen har mange års erfaring med store udviklings- og investeringsprojekter. I forbindelse med byudviklingen i Holstebro arbejder han sammen med byudviklingsselskabet CFBO fra Aarhus, som bl.a. tager sig af at udskrive arkitektkonkurrencen.

En stor, samlet udviklingsplan for Holstebro by skal også sikre, at fremtidens konkrete projekter er gennemsigtige – ikke bare for byen – men også for kommende investorer.

Kayas Pizza box
Kayas Pizza box