Ældrerådet inviterer til informationsmøde

Er du en + 60-årig og kunne du have lyst til at deltager i et informationsmøde, så bliver der afholdt et af Holstebro Ældreråd den 27. februar 2019 i Ulfborg Aktivcenter. Du er velkommen.

Holstebro Ældreråd

holder informationsmøde

Onsdag, den 27. februar 2019
Ulfborg Aktivcenter kl. 15.30 – 17.30

”Du er rask nu, men hvad nu hvis………”?

Det nære sundhedsvæsen, hvad er det for en størrelse?

1. Hvordan skabes det nære sundhedsvæsen?

Oplæg ved, Jens Bejer Damgaard, sundhedschef

Hvilke samarbejdsrelationer skal være til stede og hvordan etableres de?

  • Kommune
  • Sygehuse
  • Praktiserende læger

2. Hvad betyder det nære sundhedsvæsen for mig som borger?

Oplæg ved Merethe Kjærsgaard, leder af center for hjemmesygepleje

Hvordan kan jeg komme i kontakt med hjemmesygepleje?
Hvor i kommunen finder jeg afdelinger af hjemmeplejen?
Brug for hjemmesygeplejen – hvad gør jeg?

  • Ved alvorlig sygdom – hvad gør jeg?
  • Ved smertelindring – hvad gør jeg?
  • Ved praktisk bistand – hvad gør jeg?

3. Nyt fra Ulfborg-Vemb

Aktuelle emner

4. Nyt fra Ældrerådet

Ingen tilmelding til Informationsmødet, alle +60 årige er velkomne.

Med venlig hilsen
Erik Mitens
Formand
Holstebro Ældreråd

Kayas Pizza box