Årets første pårørendearrangement i uddannelsesbataljonen

Pårørende til værnepligtige hold FEB 2018, havde lørdag mulighed for at få et indblik i de værnepligtiges hverdag.
 Af pressebefalingsmand

oversergent T.G. Anker

Vi  er nu midtvejs i den første forårsmåned, på denne årstid ville man normalt kunne forvente at temperaturerne ville være plus grader? Men trods kulden havde omkring 1300 forældre, venner og familiemedlemmer og 75 kommende værnepligtige valgt at deltage i pårørendedag på Dragonkasernen.

Forventningsfulde pårørende og kommende værnepligtige havde lørdag mulighed for at se de værnepligtiges uniform, udrustning, indkvartering, materiel og køretøjer, dette var medvirkende til at give et lille indblik i, hvad de værnepligtige laver i hverdagen. Derudover havde de værnepligtige tilberedt mad fra feltrationerne, som de pårørende kunne få en smagsprøve på.

Stampersonel fra panserinfanteribataljonen fremviste deres våben, materiel og køretøjer, således at de mulige fremtidige kollegaer ved selvsyn kunne se, hvordan det er at være panserinfanterist.

Pårørendedag VPL FEB 2018

Pårørendedag for VPL FEB 2018

Pårørendedag for VPL FEB 2018

Brinks box
Gaardhøje box 2019