Åbent hospital: Nye hospitaler får plads til privatliv

Kom og se de hospitalsbyggerier, der er talt så meget om. Se, hvor langt byggerierne er og hvordan fremtidens sundhedsvæsen kommer til at se ud. Søndag den 3. september er der Åbent hospital fem steder i Region Midtjylland. Foto: Region Midtjylland/Kirstine Mengel

Vi bygger, ombygger og gentænker vores hospitaler, så alle dem, der
skal føde, have nyt knæ eller have opereret hjertet, kan få den
bedste og mest effektive behandling. Vi bygger nye hospitaler for
livet og åbner dørene søndag den 3. september.
97 procent privatliv
Landet over vil 1.592.277 kvadratmeter nye hospitaler stå færdige
frem mod 2025, og 97 procent af sengestuerne i de nye
hospitalsbyggerier bliver enestuer. Det betyder mere ro til at
patienterne kan komme sig, og mere plads til pårørende. Det betyder
også mindre risiko for spredning af smitte og infektioner og rum til,
at personale og patienter kan tale om diagnoser og svære spørgsmål
uden at naboen lytter med.
Kom nu selv og se!
– Man kan ikke forandre sundhedsvæsenet så grundlæggende, som vi
har gjort de seneste ti år, uden at det medfører både utryghed og
utilfredshed, medgiver regionsrådsformand Bent Hansen (S).
– Men nu kan vi begynde at se resultaterne af de mange års
planlægning og byggeri, og jeg glæder mig over, at vi nu kan vise
arbejdet frem: De nye hospitaler er fremtiden. Vi har for eksempel
prioriteret enestuer, og vi har inddraget patienter og pårørende for at
finde ud af, hvad der er vigtigst for dem, når de besøger hospitalet.
Helikopter til døren
Også akutmodtagelserne bliver nytænkt. Det betyder blandt andet, at
de fleste af akutmodtagelserne får helikopterlandingspladser, så
transporten fra ulykkesstedet kan ske så effektivt som muligt.
Fem åbne hospitaler
I Region Midtjylland er der 3. september Åbent hospital på Aarhus
Universitetshospital, Regionshospitalet Viborg, det nye hospital i
Gødstrup, Regionshospitalet Randers og Regionshospitalet Horsens.
Se detaljer om program og tilmelding på www.vibyggerforlivet.dk

Kayas Pizza box