Referat fra møde i Social- og Sundhedsudvalget

Referat fra møde i Social- og Sundhedsudvalget den 7. september 2017.

Indholdsfortegnelse

 

Pkt. Side

Åbne dagsordenspunkter

1 Frigivelse af midler til implementering af DoseCan 3
2 Relancering af Kultur på Recept – Kultur formidler fællesskab og skaber frirum > øget mestringsevne 5
3 Fortsat deltagelse i MTIC 8
4 Venteliste til pleje- og ældreboliger pr. 29.08.2017 11
5 Høring – Budget 2018 12
6 Orientering fra formanden/forvaltningen/øvrige udvalgsmedlemmer 13

Lukkede dagsordenspunkter

7 Meddelelser 14
8 Udsatterådsprisen 2017 15
9 Opfølgning om garantistillelse 16
Brinks box
Hjerm Kunstgalleri box gif