Referat fra møde i Arbejdsmarkedsudvalget

Referat fra møde i Arbejdsmarkedsudvalget den 6. september 2017.

Indholdsfortegnelse

 

Pkt. Side

Åbne dagsordenspunkter

1 Høring – Budget 2018 1
2 Partnerskab om servicemedarbejdere på plejecentre 1
3 Sanktioner – status og drøftelse 1
4 Revisionsberetning – jobcenter og ydelse – 2016 1
5 Brugerundersøgelse i Jobcentret – udkast til undersøgelsesform 1
6 Sprogcentrets nye tilbudsstruktur. Status for implementering 1
7 Integrationsrådets sammensætning fra 2018 1
8 Nøgletal og boligplacering – nye flygtninge 2017 1
9 Kultur formidler fællesskab og skaber frirum > øget mestringsevne (tidligere Kultur på recept) 1
10 Meddelelser 1

Lukkede dagsordenspunkter

Brinks box
Cooks Boks