Referat: Arbejdsmarkedsudvalget den 29/11 2017.

Indholdsfortegnelse

Pkt. Side

Åbne dagsordenspunkter

1 Budgetopfølgning oktober 2017 3
2 Evaluering efter Jobcamp 2017 5
3 Kompetenceplaner fremadrettet 6
4 Dialogmøde vedr. Produktionsskolen Nordvestjylland 7
5 Brugerundersøgelse på Jobcentret 9
6 Samtaler, uddannelsesfokus og match i beskæftigelsesindsatsen 11
7 Tilsyn vedr. visitation og indplacering på Sprogcenter Holstebro 13
8 Nøgletal og boliger – nye flygtninge 2017 14
9 Meddelelser 15

Lukkede dagsordenspunkter

Brinks box
Brinks box