REFERAT AF MØDE I BYRÅDET

Se hvad det kommende Holstebro Byråd besluttede på det konstituerende møde den 5. december 2017.

Det kommende byråd godkendte bl.a. at:

  • H.C. Østerby (A) bliver borgmester
  • Torben Gudiksen (B) bliver 1. viceborgmester
  • Finn Orvad (V) bliver 2. viceborgmester.

I referatet kan du også se, hvilke medlemmer der fra 2018 sidder i Økonomiudvalget og de otte fagudvalg.

Der var også valg af medlemmer til øvrige udvalg, bestyrelser og kommissorier m.v., som byrådet udpeger repræsentanter til.

Indholdsfortegnelse

Pkt. Side

Åbne dagsordenspunkter

1 Valg af formand 3
2 Valg af 1. og 2. næstformand 4
3 Valg af medlemmer til Økonomiudvalg og stående udvalg 5
4 Valg af medlemmer til øvrige udvalg, bestyrelser og kommisorier m.v. 11
Brinks box
Cooks Boks