Overflytter dagtilbud til Birkehøj og styrker aktivitetscentrets ældretilbud

Jens Kristian Hedegaard i dialog med brugere af Holstebro Seniorhus, som mødte op på rådhuset, inden Social- og Sundhedsudvalget behandlede punktet omkring dagtilbud for ældre

Social- og Sundhedsudvalget holder fast i overflytningen af dagtilbuddene i Holstebro Seniorhus til lokaler i Birkehøj, dog med flere ændringer i forhold til det oprindelige høringsudspil. Målet er at bevare kvaliteten, bl.a. ved at frigøre penge fra bygningsdrift til flere medarbejdere på ældreområdet.

Mulighed for samvær og fællesskab for ældre står højt på dagsordenen for Social- og Sundhedsudvalget. I en tid, hvor der bliver flere ældre, er udvalget derfor også optaget af løbende at udvikle og skabe de bedste rammer for kommunens dagtilbud.

 

Udvalget besluttede at fastholde en overflytning af Holstebro Seniorhus fra lokaler på Stationsvej til lokaler på Birkehøj, fordi det er en bedre løsning for ældreområdet, at ressourcer fra bygningsdrift bliver til flere hænder for de ældre.

 

Bygningerne på Birkehøj er også mere velegnede end på Stationsvej, da lokalerne ligger i stueplan og med adgang til have og udeliv, når vejret tillader det. Der bliver også mulighed for at skabe synergi og sammenhæng med Birkehuset og de kommende plejecenterpladser der.

 

Flere ændringer efter høring

 

– Vi har lyttet til de høringssvar, vi har fået, også ved besøget i Holstebro Seniorhus, og det har betydet, at vi ændrer det oprindelige udspil på flere afgørende punkter. Vi flytter for eksempel ikke omsorgstilbuddet til Holstebro Aktivitetscenter, men opretholder det på Birkehøj, hvor vi også opretholder træningstilbud til ældre og den åbne spiseklub, siger Jens Kristian Hedegaard, der er formand for Social- og Sundhedsudvalget.

 

Vil udvide samarbejdet med Holstebro Aktivitetscenter

Holstebro Aktivitetscenter ligger centralt i midtbyen og er kendt for mange spændende aktiviteter. Derfor ønsker udvalget at styrke samarbejdet mellem kommunens ældretilbud og aktivitetscentret, så endnu flere ældre kan få gavn af stedets fællesskab og samvær.

 

– Vi vil fortsat gerne udvide samarbejdet med Holstebro Aktivitetscenter, så nogle af brugere fra Holstebro Seniorhus tænkes ind i aktivitetscentret, for eksempel skakholdet og sangkoret. Det er også målet, at kommunens medarbejdere, der er i kontakt med vores ældre borgerne, vil være opmærksomme på de mange muligheder for samvær, ældre kan få i aktivitetscentret, siger Jytte Ø. Didriksen, næstformand i Social- og Sundhedsudvalget.

 

Næste skridt er, at medarbejdere fra kommunens dagtilbud og repræsentanter fra Holstebro Aktivitetscenter går i gang med at udvikle de bedste modeller for fælles aktiviteter.

 

Brugere af Holstebro Seniorhus bliver inviteret til information og drøftelse af de fremtidige tilbud.

Brinks box
Brinks box