Lokale naturråd på vej

Senest den 1. november 2017 skal kommunalbestyrelserne have lokale naturråd på plads.

De lokale naturråd skal komme med forslag til kommunerne til deres udpegning af områder, som skal indgå i Grønt Danmarkskort.

I de Lokale Naturråd kan foreninger og organisationer deltage. Blandt andet Danmarks Naturfredningsforening.

Der skal oprettes i alt 20 Lokale Naturråd. Det vil sige, at der ikke kommer et lokalt naturråd i hver enkelt kommune. Afgrænsningen af rådene kan man se i Erhvervsstyrelsens vejledning. Rådene skal være klar til at gå i gang med deres arbejde fra den 15. januar 2018, og de skal afslutte deres arbejde senest den 15. juli 2018.

Derfor er Sekretariatet også i færd med at tilrettelægge, hvordan foreningen kan deltage i rådene og bidrage med forslag. Sekretariatet vil snarest muligt udmelde en proces for, hvordan foreningen deltager i de Lokale Naturråd.

Det fremgår af den vejledning, som Erhvervsstyrelsen netop har udsendt om etablering af lokale naturråd.
Se vejledningen om etablering af lokale naturråd her

Bekendtgørelsen om etablering af lokale naturråd, som vejledningen beskriver, kan ses her.

Brinks box
Espersen box